Student Solidarity Trust

Har som hovedmål å gi utdanningsstøtte til studentaktivister som har blitt utvist fra offentlige lærersteder på grunn av sitt politiske engasjement.

(image)

SST workshop om menneskerettigheter 2007. Foto: Anette Remme

Student Solidarity Trust (SST) ble startet som et prosjekt under the Zimbabwe National Student Union (ZINASU) i 2002, og registrert som en egen stiftelse i 2003. Siden 2000 har en rekke studenter blitt utvist fra studiestedene sine på grunn av deltagelse i kampen for student- og menneskerettigheter. SST gir disse studentene muligheten til å fullføre utdanningen sin. De gir også denne kjernegruppen, så vel som andre studenter, en mulighet til å delta i diskusjoner rundt den politiske, økonomiske, kulturelle og sosiale situasjonen i dagens Zimbabwe. Det er få andre organisasjoner som ser på studenter som en sårbar gruppe med egne rettighetsbehov. SST er til for å ta vare på denne målgruppens spesielle behov og rettigheter.

SAIH begynte samarbeidet med SST i 2002. Myndighetenes overtramp mot studentledere hadde pågått lenge, men toppet seg rundt presidentvalget i 2002. SAIH skal støtte studentorganisasjoner hvor disse spiller en viktig politisk rolle. Gjennom å gi utviste studentaktivister en mulighet til å fullføre sine studier og gjennom å arrangere åpne møter hvor studenter blir gitt rom til å diskutere ulike temaer, som for eksempel myndighetenes overtramp av studentenes rettigheter og den humanitære krisen i dagens Zimbabwe, gir SST studenter en mulighet til å ta en aktiv rolle i de politiske, økonomiske og sosiale endringsprosessene i Zimbabwe.

Studenter har en viktig rolle å spille i dagens Zimbabwe, og gjennom SST gir SAIH studentaktivister mulighet til å fullføre sine studier samtidig som de kan bli værende i Zimbabwe og fortsette å kjempe for et bedre samfunn. Gjennom SST kan SAIH også bidra med å inkludere studenter i organisasjoner som er genuint interesserte i jobbe for å utvikle en demokratisk kultur hos studentledere. Vi kan på denne måten i større grad forhindre at studenter blir misbrukt av organisasjoner og politikere i et svært polarisert samfunn.

Dren Nupen som evaluerte SST, sammen med resten av SAIHs prosjektportefølje, sier i sin evaluering av SST: “There is no doubt that within the current context of Zimbabwe where individual students are making their voices heard about the atrocity being committed against the Zimbabwean people in general, and the students in particular, that SST has relevance.”

http://www.studentsolidarity.org/

Flere saker:

SAIHs prisutdeling i beste sendetid på NRK

SAIHs prisutdeling i beste sendetid på NRK

Sammen med Nils & Ronny i underholdningsprogrammet «Handlingens Menn» skal vi 30. desember ha en egen spesialkåring av prisen Rusty Radiator Award: Vinneren av den verste bistandsvideoen de siste fem årene. Men hvem blir det? Følg med!

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

For to uker siden kunne SAIH og NSO feire at regjeringen og UD viderefører Students at Risk-ordningen også i 2018. I behandlingen av statsbudsjettet for 2018 sier Stortinget at dette ikke er nok. 

Drap på urfolksstudent i Colombia

Drap på urfolksstudent i Colombia

Viviana Trochez Dagua (20) var nettopp uteksaminert student fra Universidad Intercultural de los Pueblos (UIP). Fredag 8. desember ble hun drept i forbindelse med kamper mellom væpnede aktører, ifølge menneskerettighetsorganisasjon NOMADESC. SAIH er dypt berørt av den tragiske hendelsen.