Monsieur le président de l'université de Dschang

Den kamerunske studenten Stephane, som var på besøk i Norge i august for å få inspirasjon til å bygge opp studentunion i Kamerun, ble utvist fra universitetet da han vendte tilbake til hjemlandet. Norsk Studentunion og Studentenes Landsforbund har nå skrevet brev til rektoren på hans universitet. Cher monsieur le président, voici une lettre pour vous.

Norsk versjon av brevet følger lenger nede. Brevet har også blitt referert til i Universitas.

                                         Oslo, Norvège, Novembre 11,  2002


Monsieur le président de l'université de Dschang

Monsieur, c'était avec grande déception, que nous avons reçu la nouvelle que Monsieur Tedajio Tsape Louis Stephane, étudiant de géologie à l'université de Dschang, a été suspendu le 20 septembre cette année.

Nous ne comprenons pas comment une telle décision a été prise sans lui donner aucune explication.

Nous sommes bien informé des règles universitaires camerounais, et nous sommes aussi au courant qu'une telle decision ne peut être prise, en aucun cas, sans être passée à un conseil de discipline. Nous sommes informés qu'un tel procès n'a jamais eu lieu.

En visitant nos organisations en Norvège, Monsieur Tedajio, commissaire consultatif de l'Union Nationale des Elèves et des Etudiants Camerounais (UNEEC), a montré un profond engagement pour les droits des étudiants et pour le foncionnement de la democratie des étudiants aux universités en Norvège. Nous sommes certains que Tedajio est d'une grande qualité pour l'UNEEC, et la démocratie des étudiants au Cameroun.

N'ayant toujours pas fini ses études, il est évidemment très important pour lui de pouvoir rentrer à l'université. S'il n'existe pas de motifs pour sa suspension, nous vous prions, Monsieur, de revenir sur la décision inexplicable faite le 20 septembre de cette année.

Sincèrement,

Président de l'Union des Etudiants Norvégiens (NSU)
Kamil Azhar      

Président de la Fédération Nationale des Etudiants (StL)
Johannes Fjose Berg

Copies de cette lettre ont été envoyées:
-à l'ambassadeur de Norvège au Cameroun
-aux consuls de Norvège au Cameroun
-au ministère de l'enseignement supérieur de Cameroun
-au ministère de l'éducation nationale de Cameroun
-à Tedajio Tsape Louis Stephane
-au Président de l'UNEEC, Tchebonsou Ngamkam Paul Igor

 

Rektor ved universitetet i Dschang

Det var med stor skuffelse at vi mottok nyheten om at Tedajio Tsape Louis Stephane, geologistudent ved universitetet i Dschang, ble utvist 20 september i år.

Vi forstår ikke hvordan en slik avgjørelse kan ha blitt fattet uten å gi ham en eneste begrunnelse.

Vi er godt kjent med de kamerunske universitetsreglene, og vi er klar over at en slik avgjørelse ikke kan bli tatt, under noen omstendighet, uten å gå igjennom et disiplinsråd. Vi er blitt informert om at en slik prosess aldri har blitt ført.

Da han besøkte våre organisasjoner i Norge, viste Tedajio, rådgiver for UNEEC (Kameruns Nasjonale Student- og Elevunion) et dypt engasjement for studentrettigheter og interesse for hvordan studentdemokratiet fungerer ved norske universiteter. Vi er sikre på at Tedajio vil utgjøre en stor ressurs for UNEEC og for studentdemokratiet i Kamerun.

Da han ennå ikke har gjort ferdig sine studier, er det opplagt veldig viktig for ham å få vende tilbake til universitetet. Hvis det ikke finnes noen begrunnelse for hans utvisning, ber vi Dem om å annullere Deres uforklarlige avgjørelse fra den 20 september i år.

Med vennlig hilsen

Leder i Norsk Studentunion (NSU)
Kamil Azhar      

Leder i Studentenes Landsforbund (StL)
Johannes Fjose Berg

Kopier av dette brevet har blitt sendt til:
-den norske ambassadøren til Kamerun
-de norske konsulene til Kamerun
-departemenetet for høyere utdanning i Kamerun
-utdanningsdepartementet i Kamerun
-Tedajio Tsape Louis Stephane
-Leder i UNEEC, Tchebonsou Ngamkam Paul Igor

Flere saker:

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

For to uker siden kunne SAIH og NSO feire at regjeringen og UD viderefører Students at Risk-ordningen også i 2018. I behandlingen av statsbudsjettet for 2018 sier Stortinget at dette ikke er nok. 

Drap på urfolksstudent i Colombia

Drap på urfolksstudent i Colombia

Viviana Trochez Dagua (20) var nettopp uteksaminert student fra Universidad Intercultural de los Pueblos (UIP). Fredag 8. desember ble hun drept i forbindelse med kamper mellom væpnede aktører, ifølge menneskerettighetsorganisasjon NOMADESC. SAIH er dypt berørt av den tragiske hendelsen.

Radi-Aid Awards 2017: Her er vinnerne

Radi-Aid Awards 2017: Her er vinnerne

Et innslag med Ed Sheeran fra britiske Comic Relief fikk prisen for årets verste innsamlingsvideo i bistandsbransjen, under SAIHs årlige prisutdeling Radi-Aid Awards. Den gjeveste prisen gikk til War Child Nederland. Begge vinnere har respondert på utmerkelsen.