Utdanning innen kunst og kultur

Under apartheid tiden var det ingen opplæring innen kunst og kultur på svarte skoler i Sør-Afrika. Helt nye læreplaner er utarbeidet for å inkludere dette i alle trinn. Dette innebærer at det er et stort behov for å gi den nødvendige kompetansen til lærerne.

(image)

SAIHs samarbeidspartnere i Sør-Afrika som arbeider med utdanning innen kunst og kultur vil introdusere nye måter å undervise på i skolen. Partnerene driver med opplæring av lærere og utvikling av læreplaner og materiell. De søker å knytte bånd mellom den formelle og den uformelle utdanningssektoren slik at kompetansen til kunstnere fra lokalsamfunn kan tas i bruk i utdanningen.  

Målsettingene med prosjektene er:

  • Utvikle og teste nye lærerplaner, støtte gjennomføringen av nye lærerplaner på alle nivåer i skolen.
  • Øke antallet av trenete lærere med kunnskap om kunst og kultur som kan gjennomføre de nye lærerplanene.
  • Arbeide med sertifisering slik at folk i uformell sektor får muligheten til å være med å bidra.
  • Styrke levedyktigheten til "community-based" kunst og kultur initiativer.
  • Støtte interaksjon mellom høyere utdanningsinstitusjoner og "community-based" trening og produksjon
  • Støtte trening innen kunst- og kultursektoren som bidrar til jobbskaping.

Prosjektene som SAIH støtter i år er:

"The main challenge in modern education is to make the greatest number of people inventive, capable of personal creativity, and able to adapt mentally to a changing world, while preserving their own identity and cultural calues. The foundations of creativity lie in artistic activity, which in turn is upheld by cultural and family traditions that surround every child as he or she grows."

Flere saker:

SAIHs prisutdeling i beste sendetid på NRK

SAIHs prisutdeling i beste sendetid på NRK

Sammen med Nils & Ronny i underholdningsprogrammet «Handlingens Menn» skal vi 30. desember ha en egen spesialkåring av prisen Rusty Radiator Award: Vinneren av den verste bistandsvideoen de siste fem årene. Men hvem blir det? Følg med!

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

For to uker siden kunne SAIH og NSO feire at regjeringen og UD viderefører Students at Risk-ordningen også i 2018. I behandlingen av statsbudsjettet for 2018 sier Stortinget at dette ikke er nok. 

Drap på urfolksstudent i Colombia

Drap på urfolksstudent i Colombia

Viviana Trochez Dagua (20) var nettopp uteksaminert student fra Universidad Intercultural de los Pueblos (UIP). Fredag 8. desember ble hun drept i forbindelse med kamper mellom væpnede aktører, ifølge menneskerettighetsorganisasjon NOMADESC. SAIH er dypt berørt av den tragiske hendelsen.