Yrkesutdanning og jobbskaping

Arbeidsløshet er et enormt problem i Sør-Afrika og nærmer seg i dag 50%. Det formelle utdanningssystemet er hovedsakelig rettet mot den formelle sektoren som byr på svært få jobbmuligheter. Behovet for utdanning som er tilpasset samfunnet og ungdoms individuelle behov er derfor stort.

(image)

Målsetting med programmet er å gi opplæring og jobb til ungdom som har sluttet i skolen. Programmet har også som målsetting å bidra med erfaringer som kan være nyttige for det formelle utdanningssystemet.

Prosjektene forsøker å møte disse utfordringene på ulike måter. Enkelte av prosjektene jobber etter Education with Production prinsippet, en modell SAIH kjenner godt fra mangeårig arbeid i Zimbabwe med samme tema. Den har som pedagogisk strategi å knytte teori og praksis nært sammen. Studentene får i løpet av studietiden anledning til å igangsette inntektsbringende arbeid, som er knyttet til den praktiske spesialiseringen de har valgt.

SAGDA (South African Graduates Development assosiation) 
er en pådriver i å bringe sammen myndigheter, private sektor, og studentorganisasjoner sammen for å for å finne løsninger på arbeidsløshet etter endt utdannelse. SAGDA organiserer praksisplasser for nyutdannede akademikere som har som målsetning både å gi disse arbeidserfaring og at arbeidet skal tilføre noe til lokalsamfunnet det utføres i.

Partnere:

Les mer:

Kommunikasjon for frigjøring
Medieutdanning gir muligheter

Flere saker:

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

SAIHs partner Nomadesc i Colombia jobber med mennesker som på en eller annen måte er ofre for den politiske konflikten i landet. – Utdanning er et transformerende verktøy. I prosjektene våre har vi oppnådd at sektorer styrkes og myndiggjøres gjennom utdanning og forskning, sier Berenice Celeita, leder for menneskerettighetsorganisasjonen.

Continuous threats against academics in Turkey

Continuous threats against academics in Turkey

"In terms of academics, I see no light in the short term", says Sarphan Uzunoğlu, who fled Turkey through the Scholars At Risk Network. He now works at University of Tromsø, and fears that Turkey will experience great migration of academics and other highly educated people.