Sagt om ZINASU og Studentenes Fredspris 2003

Øystein Mørch
Leder ISFiT 2003
Norske studenter kjenner velstand og trygghet, mens studentene i Zimbabwe verken har rett til å organsiere seg, ytringsfrihet eller rett til allmenn utdanning. I Zimbabwe blir studenter som taler i mot regimet fengslet uten dom og utsatt for grove overgrep. Norske studenter ønsker å vise solidaritet og støtte til den ikke-voldelige kampen for menneskerettigheter og demokrati i Zimbabwe, samtidig som vi ønsker å markere avstand fra bruken av vold fra Robert Mugabes regime.

ZINASU har stått i front i den ikke-voldelige kampen for menneskerettigheter, fred og demokratiske rettigheter i Zimbabwe. ISFiT 2003 mener ZINASU i sannhet, er en verdig mottaker av Studentenes fredspris 2003. ISFiT 2003 håper Studentenes fredspris vil bidra til økt oppmerksomhet rundt studentenes situasjon i Zimbabwes.

Gunnar Stålsett
Biskop Oslo

Oslo Biskop gratulerer vinner av Studentenes Fredspris 2003 - den zimbabwiske studentorganisasjonen ZINASU, og vil samtidig gi anerkjennelse til fredspriskomiteen for deres valg. Organisasjonen får prisen for sin kamp for demokrati, menneskerettigheter og studentrettigheter i Zimbabwe.

Studentorganisasjonen i Zimbabwe kjemper en hard kamp for et fremtidig Zimbabwe tuftet på demokrati, ytringsfrihet og menneskerettigheter. Et av målene er å erstatte President Robert Mugabes undertrykkende regime med en demokratisk valgt regjering.

Kampen for menneskerettigheter er aldri en lett kamp. I Zimbabwe er det for tiden en spesielt vanskelig, men nødvendig kamp som får en rekke alvorlige følger for dem som deltar aktivt i den. Studentene har gått i bresjen i denne motstandskampen.

Fredsprisen er et uttrykk for norske og internasjonale studenters ønske om å vise solidaritet med medstudenter i en vanskelig tid.

Oslo Biskop vil være med å gi håp og moralsk støtte til ZINASU.
Kampen for frihet, rettferdighet og respekt menneskerettighetene er fredsveien og framtidshåpet - "this struggle is our birthright".

God bless you.

SteinTønnesson
Direktør, Institutt for fredsforskning (PRIO)
- For oss som husker Robert Mugabes rolle i Zimbabwes frigjøringskamp er det tungt å se at han nå er blitt en undertrykker og en hindring for demokrati og utvikling. Men slik er det. I dag er det ZINASU og andre forkjempere for demokrati og menneskerettigheter som fortjener vår støtte.

Thorvald Stoltenberg
Generalsekretær Røde Kors
- Dette er en pris til ungdom som står for frihet og demokrati. I Zimbabwe idag er dette vanskelig og farlig. Studentenes Fredspris kan bidra til Zimbabwe-studentenes viktige arbeid.

Kamil A. Azahr, Norsk Studentunion, og Johannes Fjose Berg, Studentenes Landsforbund
Studentenes Landsforbund (StL) og Norsk Studentunion (NSU) er stolte over å kunne delta i utdelingen av Studentenes Fredspris. Ikke alle studenter har samme rettigheter og muligheter som norske studenter, og medstudenter verden over kjemper for en tilfredsstillende studiehverdag. Gjennom Studentenes Fredspris anerkjenner StL og NSU viktigheten av studentengasjement, og årets vinner, ZINASU, har gjort seg mer enn fortjent til å kalles en fredsprisvinner. Studentene står samlet bak utdelingen av prisen, og støtter studentorganisasjonen i Zimbabwe i deres arbeid for studentersrettigheter og som en pådriver for demokratisering.

Terje Håkstad
Medlem av Komiteen for Studentenes Fredspris 2003
ZINASU har i en årrekke kjempet med fredelige midler for demokrati og menneskerettigheter i Zimbabwe. ZINASU jobber modig videre selv om de risikerer liv of helse og møter overgrep. ZINASU fortjener all den støtte i sin sak som de kan få, og de er en sentral del av Zimbabwes fremtid.

Alexander Hangaas
Medlem av komiteen for Studentenes Fredspris
Selv om mye kan gjøres for å forbedre forholdene for oss studenter i Norge, har vi det svært godt i forhold til i mange andre land. Derfor er det viktig at vi også engasjerer oss i solidaritet med andre. Årets prisvinner, ZINASU, kjemper for grunnleggende demokratiske rettigheter for studentene i Zimbabwe, noe vi tar som en selvfølge her hjemme. Jeg håper prisen kan bidra til å inspirere ZINASU til fortsatt kamp, og bidra til et økt engasjement blant norske studenter.

Flere saker:

SAIHs prisutdeling i beste sendetid på NRK

SAIHs prisutdeling i beste sendetid på NRK

Sammen med Nils & Ronny i underholdningsprogrammet «Handlingens Menn» skal vi 30. desember ha en egen spesialkåring av prisen Rusty Radiator Award: Vinneren av den verste bistandsvideoen de siste fem årene. Men hvem blir det? Følg med!

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

For to uker siden kunne SAIH og NSO feire at regjeringen og UD viderefører Students at Risk-ordningen også i 2018. I behandlingen av statsbudsjettet for 2018 sier Stortinget at dette ikke er nok. 

Drap på urfolksstudent i Colombia

Drap på urfolksstudent i Colombia

Viviana Trochez Dagua (20) var nettopp uteksaminert student fra Universidad Intercultural de los Pueblos (UIP). Fredag 8. desember ble hun drept i forbindelse med kamper mellom væpnede aktører, ifølge menneskerettighetsorganisasjon NOMADESC. SAIH er dypt berørt av den tragiske hendelsen.