SAIH til FNs Forum for urfolk

10-21 mai samles organisasjoner, akademiske institusjoner og nasjonale myndigheter fra alle verdensdeler i FNs hovedkvarter i New York. De har alle en ting felles; arbeidet med urfolk. SAIH deltar sammen med partnere fra Bolivia og Nicaragua.

FNs permanente forum for urfolk er en arena hvor urfolksorganisasjoner kan gå i dialog med myndigheter fra ulike nasjonalstater. Gjennom forumet har alle som deltar på samlingen mulighet til å fremme konkrete forslag til FNs nasjonale og økonomiske råd (ECOSOC) om forbedring av arbeidet med urfolk på internasjonalt nivå.

I år vil SAIH delta på samlingen sammen med to av våre partnere. Kvinneorganisasjonen CDIMA fra Bolivia og kvinnesenteret CEIMM fra universitetet URACCAN på Atlanterhavskysten i Nicaragua, er begge institusjoner av og for urfolk som setter spesielt søkelys på urfolkskvinners rettigheter. Det er derfor sterk motivasjon og entusiasme for at forumets spesialtema for denne samlingen er urfolkskvinner. Andre temaer knyttet til urfolk som vil bli behandlet er; utdanning, menneskerettigheter, sosial og økonomisk utvikling, helse og kultur.
 
Hvorfor deltar SAIH og våre partnere på internasjonal arena?
I november 2003 fikk presidenten for FNs permanente forum for urfolk og tidligere sametingspresident, Ole Henrik Magga, anledning til å besøke SAIHs partnere i Bolivia.

(image) - ” Det jeg har sett av SAIHs arbeid tyder på at det er en meget seriøs organisasjon”, sier Ole Henrik Magga som viste et sterkt engasjement for SAIH som organisasjon. Under Maggas opphold i Bolivia ble SAIH og våre partnere invitert til forumets tredje samling.

Muligheten til å påvirke FNs arbeid med urfolk gjennom aktiv deltakelse i forumet, det å knytte nettverk til andre urfolksorganisasjoner, opprette kontakt mellom samiske miljøer og SAIHs partnere og styrke kontakten mellom SAIHs partnere, i tillegg til at erfaringene fra FNs samling kan brukes i det daglige informasjons- og opplæringsarbeidet, gjør det viktig å delta på forumet. Sammen med våre partnere har vi både noe å bidra med og noe å lære.
-” Dette betyr mye for vår kamp for urfolkskvinners rettigheter i Bolivia”, sier Alicia Canaviri, leder i CDIMA.

SAIH , samer og indianere
Med arbeidstittelen ”Urfolkskvinner på toppen” vil SAIH konsentrere sitt politiske arbeid i 2004/ 2005 om kvinners og da spesielt urfolkskvinners situasjon. Hva er det som begrenser kvinners adgang til posisjoner, til professorater, til utdanning? Vi ønsker å sette fokus på de strukturelle årsakene til at kvinner både i nord og sør i liten grad når til topps i samfunnslivet og konsekvensene dette har for individuell, lokal og global utvikling. Både årsaker og muligheter til undertrykkelse av urfolkskvinner er sterkt knyttet til retten til utdanning og er blant SAIHs kjerneområder.

Mye av informasjonsarbeidet i denne perioden inkludert nasjonale kampanjer på universiteter og høyskoler over hele landet vil være knyttet til dette temaet. Det er viktig å huske på at urfolkskvinner i Norge, Bolivia og Nicaragua har mange fellestrekk. Selv om nasjonale rammebetingelser er ulike, finnes det internasjonale konvensjoner og rettigheter som synliggjør en felles kamp blant urfolk verden over. Under samlingen i FN vil CDIMA, CEIMM og SAIH jobbe målrettet for å opprette og utvikle kontakten med samiske miljøer som samisk kvinneforum, samerådet, sametingets ungdom og senter for kvinneforskning ved universitetet i Tromsø. Vi vil også ha et eget møte med forumets president, Ole Henrik Magga. På denne måten vil deltakelsen i forumet også være et ledd i SAIHs arbeid i Norge og vil bidra til informasjon blant norske studenter og akademikere.

For mer informasjon om FNs permanente forum for urfolk:
http://www.un.org/esa/socdev/pfii/index.html

Flere saker:

SAIHs prisutdeling i beste sendetid på NRK

SAIHs prisutdeling i beste sendetid på NRK

Sammen med Nils & Ronny i underholdningsprogrammet «Handlingens Menn» skal vi 30. desember ha en egen spesialkåring av prisen Rusty Radiator Award: Vinneren av den verste bistandsvideoen de siste fem årene. Men hvem blir det? Følg med!

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

For to uker siden kunne SAIH og NSO feire at regjeringen og UD viderefører Students at Risk-ordningen også i 2018. I behandlingen av statsbudsjettet for 2018 sier Stortinget at dette ikke er nok. 

Drap på urfolksstudent i Colombia

Drap på urfolksstudent i Colombia

Viviana Trochez Dagua (20) var nettopp uteksaminert student fra Universidad Intercultural de los Pueblos (UIP). Fredag 8. desember ble hun drept i forbindelse med kamper mellom væpnede aktører, ifølge menneskerettighetsorganisasjon NOMADESC. SAIH er dypt berørt av den tragiske hendelsen.