Forebygging av vold blant ungdom

Sør-Afrika topper internasjonale statistikker over mord, voldtekter og væpnede ran. Store økonomiske forskjeller og en voldelig historie er viktige årsaker til volden. SAIH støtter organisasjoner som jobber med forebygging av vold blant ungdom.

Ungdom under 15 år utgjør 45% av Sør-Afrikas befolkning. De var sentrale i kampen mot apartheid, og mange ofret sin egen utdanning og framtid for å delta i kampen. Nå føler mange at de har fått lite igjen for innsatsen sin. Mange er frustrerte over at de fortsatt lever i fattigdom, uten jobb og utdanning, og at forventningene til tiden etter apartheid ikke har blitt innfridd. Vold og overgrep preger hverdagen til svært mange.

Prosjektene SAIH støtter tar i bruk ulike metoder og retter seg mot ulike målgrupper. Felles for dem alle er at de bidrar til å gi unge mennesker redskaper til å mestre livet sitt i et voldssamfunn.

Partnere som støttes med midler fra Operasjon Dagsverk 2004:

Les mer:

Crimebusters - teater mot vold
Johannesburg Maximum Security Juvenile Prison

Flere saker:

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

For to uker siden kunne SAIH og NSO feire at regjeringen og UD viderefører Students at Risk-ordningen også i 2018. I behandlingen av statsbudsjettet for 2018 sier Stortinget at dette ikke er nok. 

Drap på urfolksstudent i Colombia

Drap på urfolksstudent i Colombia

Viviana Trochez Dagua (20) var nettopp uteksaminert student fra Universidad Intercultural de los Pueblos (UIP). Fredag 8. desember ble hun drept i forbindelse med kamper mellom væpnede aktører, ifølge menneskerettighetsorganisasjon NOMADESC. SAIH er dypt berørt av den tragiske hendelsen.

Radi-Aid Awards 2017: Her er vinnerne

Radi-Aid Awards 2017: Her er vinnerne

Et innslag med Ed Sheeran fra britiske Comic Relief fikk prisen for årets verste innsamlingsvideo i bistandsbransjen, under SAIHs årlige prisutdeling Radi-Aid Awards. Den gjeveste prisen gikk til War Child Nederland. Begge vinnere har respondert på utmerkelsen.