Forebygging av vold blant ungdom

Sør-Afrika topper internasjonale statistikker over mord, voldtekter og væpnede ran. Store økonomiske forskjeller og en voldelig historie er viktige årsaker til volden. SAIH støtter organisasjoner som jobber med forebygging av vold blant ungdom.

Ungdom under 15 år utgjør 45% av Sør-Afrikas befolkning. De var sentrale i kampen mot apartheid, og mange ofret sin egen utdanning og framtid for å delta i kampen. Nå føler mange at de har fått lite igjen for innsatsen sin. Mange er frustrerte over at de fortsatt lever i fattigdom, uten jobb og utdanning, og at forventningene til tiden etter apartheid ikke har blitt innfridd. Vold og overgrep preger hverdagen til svært mange.

Prosjektene SAIH støtter tar i bruk ulike metoder og retter seg mot ulike målgrupper. Felles for dem alle er at de bidrar til å gi unge mennesker redskaper til å mestre livet sitt i et voldssamfunn.

Partnere som støttes med midler fra Operasjon Dagsverk 2004:

Les mer:

Crimebusters - teater mot vold
Johannesburg Maximum Security Juvenile Prison

Flere saker:

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

SAIHs partner Nomadesc i Colombia jobber med mennesker som på en eller annen måte er ofre for den politiske konflikten i landet. – Utdanning er et transformerende verktøy. I prosjektene våre har vi oppnådd at sektorer styrkes og myndiggjøres gjennom utdanning og forskning, sier Berenice Celeita, leder for menneskerettighetsorganisasjonen.

Continuous threats against academics in Turkey

Continuous threats against academics in Turkey

"In terms of academics, I see no light in the short term", says Sarphan Uzunoğlu, who fled Turkey through the Scholars At Risk Network. He now works at University of Tromsø, and fears that Turkey will experience great migration of academics and other highly educated people.