Foreløpig oversikt over aktiviteter vårsemesteret 2005

Her er er enoversikt over planlagte aktiviteter for vårsemesteret 2005. Oversikten vil bli fortløpende oppdatert.

Ulandsseminaret

15.mars arrangeres ulandsseminaret i samarbeid med SAIH Blindern. Temaet vil være hvilken relevans vestlig feminisme har for kvinner i sør.

Tid. 18.15
Sted. Aud. 7 på SV fakultetet.

Ulandsseminaret

22. februar. arrangeres ulandsseminaret i samarbeid melom SUM (Senter for utvikling og miljø) og SAIH Blindern.

Rent vann til alle - er det mulig?

Fridtjov Ruden - forsker, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Hans Olav Ibrekk - rådgiver, Avd.for miljø og næringsutvikling, NORAD
Svein Gunnar Gundersen – professor, Høgskolen i Agder også tilknyttet Section for International Community Health, UiO

Tid: 18:15 - 20:00

Sted: Aud. 7, Eilert Sundts hus, SV-bygget, Blindern

Ulandsseminar

Studentenes Fredspris 28.02.05

I forbindelse med utdelingen av studentenes fredspris til ACEU, en organisasjon for studentkap i Colombia vil SAIH Blindern i samarbeid med Kulturutvalget arrangere en Upop- aften på Betong. Hit kommer bl.a. representanter fra ACEU.

Mer informasjon kommer!

Studentersamfundets Fredsfestival på Chateau Neuf 7.-12. mars

Det vil bli arrangert konserter, utstillinger, foredrag, debatter og mye mer.

SAIH-Blindern i samarbeid med Fredsfestivalen (7-12.mars) inviterer til debatt og salsaaften 7. mars.
"Colombia - perspektiver på en konflikt"

En innføring i og en debatt om sentrale stridsspørsmål og aspekter vedrørende den innenrikspol. situasjonen i Colombia.

Deltakere:
Lene Aure Hansen, student, tidl. fredskorpser i Colombia
Miguel Lona, Colombia-komiteen, Latin-Am.Gruppene i Norge
Helge Ryggvik, Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur,
Dr. philos
Alfredo Zamudio, rådgiver i UDI, forsker

Ordstyrer: Håvard Øvregård, styremedlem, SAIH

Tid: 19.30.
Sted: Glassbaren, Chateau Neuf

Etter debatten: SALSAAFTEN - rytmer, dans og musikk fra Latin-Amerika

Tid: 21.00
Sted: Glassbaren, Chateau Neuf

SAIH kampanjeuke

SAIH nasjonal kampanjeuke 11.- 15. april.
I den forbindelse planlegges det en del aktiviteter på Blindern.
På planlegginsstadiet er også en konsert på Betong.

Mer informasjon kommer!

Flere saker:

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

SAIHs partner Nomadesc i Colombia jobber med mennesker som på en eller annen måte er ofre for den politiske konflikten i landet. – Utdanning er et transformerende verktøy. I prosjektene våre har vi oppnådd at sektorer styrkes og myndiggjøres gjennom utdanning og forskning, sier Berenice Celeita, leder for menneskerettighetsorganisasjonen.

Continuous threats against academics in Turkey

Continuous threats against academics in Turkey

"In terms of academics, I see no light in the short term", says Sarphan Uzunoğlu, who fled Turkey through the Scholars At Risk Network. He now works at University of Tromsø, and fears that Turkey will experience great migration of academics and other highly educated people.