Accion Medica Cristiana

Accion Medica Cristiana (AMC) bidrar til å styrke tradisjonelle medisinere og lokale helsearbeidere i Rio Coco-området til politisk og faglig engasjement, noe som også styrker mulighetene for å gjennomføre Atlanterhavskystens flerkulturelle helsemodell. Samarbeid med SAIH ble avsluttet 2008

(image) Dette er spesielt viktig i Nicaraguas fattigste område på grensen mellom Nicaragua og Honduras, der befolkningen er miskito-indianere med egen kultur og mye kunnskap om og erfaring med tradisjonell medisin. Samarbeidet mellom tradisjonelle medisinere og vestlige helsearbeidere kan vise til gode resultater, selv om det fremdeles er langt igjen før en kommer til reel implementering av det nye helselovverket fra 2003.

Atlanterhavskystens helsemodell er utarbeidet med bred deltakelse fra urfolk og etniske minoriteter i området. Gjennom AMCs arbeid, får urfolks egne organisasjoner i området mulighet til å være aktive i utformingen og gjennomføringen av lokal helsepolitikk, samtidig som nettverk av tradisjonelle helsearbeidere styrkes og kunnskapsutveksling og formidling kan foregå. AMC har god kontakt og kommunikasjon med lokale og regionale myndigheter og fungerer derfor som en døråpner for urfolksnettverkene i Rio Coco.

Lese- og skrivekunnskap vurderes som nødvendig for å utvide kunnskapsnivået blant målgruppen. For at helsearbeidere i distriktene skal få tilstrekkelig kompetanse til å møte de behov og utfordringer de står ovenfor, er alfabetisering av tradisjonelle helsearbeidere en del av prosjektet.

AMC har arbeidet i Rio Coco i flere tiår og er en av ytterst få organisasjoner som arbeider med lokalsamfunnene langs elven. Organisasjonen har god kjennskap til kultur og språk og sterk legitimitet hos befolkningen. Samarbeidet mellom AMC og SAIH har et integrert kvinneperspektiv. Blant annet er tradisjonelle jordmødre en viktig målgruppe i samarbeidet, både som deltakere og bidragsytere. Rundt 50 prosent av deltakerne i alfabetiseringen er også kvinner.

I landsbyene der AMC arbeider har barnedødeligheten blitt redusert til 22 per 1000 mot ca 50/1000 i løpet av en prosjektperiode på tre år. Dette er et langt bedre resultat enn man hadde håpet på forhånd. Mødredødeligheten har vært null i perioden, som planlagt innenfor prosjektet. En lang rekke helseproblemer er kartlagt og diagnostisert og tradisjonelle måter å kurere disse helseproblemene på, er studert og katalogisert.

SAIH har samarbeidet med AMC siden 1998. Samarbeidet med SAIH er finansiert av norske studenter og Norad gjennom programmet ” Utdanning for styrking av urfolk og etniske minoriteter”.

http://www.amc.org.ni

Flere saker:

SAIHs prisutdeling i beste sendetid på NRK

SAIHs prisutdeling i beste sendetid på NRK

Sammen med Nils & Ronny i underholdningsprogrammet «Handlingens Menn» skal vi 30. desember ha en egen spesialkåring av prisen Rusty Radiator Award: Vinneren av den verste bistandsvideoen de siste fem årene. Men hvem blir det? Følg med!

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

For to uker siden kunne SAIH og NSO feire at regjeringen og UD viderefører Students at Risk-ordningen også i 2018. I behandlingen av statsbudsjettet for 2018 sier Stortinget at dette ikke er nok. 

Drap på urfolksstudent i Colombia

Drap på urfolksstudent i Colombia

Viviana Trochez Dagua (20) var nettopp uteksaminert student fra Universidad Intercultural de los Pueblos (UIP). Fredag 8. desember ble hun drept i forbindelse med kamper mellom væpnede aktører, ifølge menneskerettighetsorganisasjon NOMADESC. SAIH er dypt berørt av den tragiske hendelsen.