POLISAL

POLISAL (El Instituto Politecnico de la Salud Dr. Luis Felipe Moncada) ble opprettet i 1979 og er tilknyttet UNAN, det autonome universitetet i Nicaragua. Instituttet utdanner helsepersonell på ulike nivå fra en ”teknisk utdannelse” som omtrent tilsvarer en norsk hjelpepleierutdanning, via sykepleierutdanning på bachelor-nivå til en magistergrad.

Dessuten har instituttet et særskilt faglig ansvar overfor sykepleierskolene i Jinotepe, Esteli og Chontales. Elever fra sykepleierskolen i Puerto Cabezas har tatt sin licenciatura-grad ved instituttet i Managua. Imidlertid mangler pedagogikk helt i tilbudet som gis ved de ulike sykepleierutdanningen i Nicaragua. Ledelsen ved instituttet er klar over at denne mangelen er en alvorlig hindring i utdanningen av kvalifisert helsepersonell. 

Hva slags samarbeid er det snakk om?
POLISAL og Høgskolen i Akershus vil i fellesskap forsøke å bygge opp et hovedfag i pedagogikk for sykepleiere. POLISAL stiller sine lærekrefter, sine lokaler og sitt utstyr til disposisjon. Høgskolen i Akershus bidrar til å utvikle det faglige innholdet i fagtilbudet. Studiet bygges opp som moduler som til sammen går over to år.

Formålet med prosjektet oppsummeres på følgende måte:

  • Modernisere undervisningen av sykepleierstudenter gjennom å utdanne et korps av lærekrefter som har utdanning i pedagogikk.
  • Å utdanne lærekrefter som også er kvalifiserte til å gjennomføre vitenskaplige studier.
  • Utveksle erfaringer og kunnskap om slik utdanning.
  • Gjennomføre utveksling av studenter og lærere mellom de to landene.

Totalt tar prosjektet sikte på å utdanne 35 lærere ved sykepleierutdanningen i Managua, Jinotepe, Esteli, Chontales, Bluefields og Puerto Cabezas. Pensumet ved skolene skal gjennomgås og omformes. Samarbeidspartene regner med at prosjektet vil styrke metodologien i undervisningen ved skolene og dermed forbedre studentenes læring. Samarbeidet skal også bidra til å sette i gang forskning omkring sykepleierens rolle.

Flere saker:

SAIHs prisutdeling i beste sendetid på NRK

SAIHs prisutdeling i beste sendetid på NRK

Sammen med Nils & Ronny i underholdningsprogrammet «Handlingens Menn» skal vi 30. desember ha en egen spesialkåring av prisen Rusty Radiator Award: Vinneren av den verste bistandsvideoen de siste fem årene. Men hvem blir det? Følg med!

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

For to uker siden kunne SAIH og NSO feire at regjeringen og UD viderefører Students at Risk-ordningen også i 2018. I behandlingen av statsbudsjettet for 2018 sier Stortinget at dette ikke er nok. 

Drap på urfolksstudent i Colombia

Drap på urfolksstudent i Colombia

Viviana Trochez Dagua (20) var nettopp uteksaminert student fra Universidad Intercultural de los Pueblos (UIP). Fredag 8. desember ble hun drept i forbindelse med kamper mellom væpnede aktører, ifølge menneskerettighetsorganisasjon NOMADESC. SAIH er dypt berørt av den tragiske hendelsen.