Radio Dialogue

Har som har som hovedmål å formidle alternative synspunkter og tilrettelegge for dialog i lokalsamfunnet om utviklingsrelaterte saker.

(image)

Foto: Sigrun Espe

Radio Dialogue ble stiftet i 2001 for å gi innbyggerne i Zimbabwes neststørste by -  Bulawayo- en stemme. Radio Dialogue er en viktig faktor i forhold til å introdusere mangfold og diversitet i media ved å bryte det monopolet som statskontrollerte Zimbabwe Broadcasting Corporation (ZBC) innehar i dag. ZBC er kontrollert av en liten del av den regjerende eliten som bruker radio og tv til å beskytte sine politiske interesser. Befolkningen generelt har ingen tilgang til disse viktige kommunikasjons- og uttrykksmidlene. Radio Dialogue har som mål å formidle alternative synspunkter og å tilrettelegge for dialog i lokalsamfunnet om utviklingsrelaterte saker.

I påvente av radiolisens har Radio Dialogue funnet andre måter å gi Bulawayos befolkning en stemme. Ved hjelp av alternative informasjonskanaler, som innspilte radioprogram på kassetter som blir distribuert og spilt i busser, direkte sceneshow i lokalsamfunnene, nyhetsbrev og ulike former for talkshow, skaper Radio Dialogue arenaer der folk kan diskutere utfordringer på lokalt og nasjonalt nivå.

SAIH har samarbeidet med Radio Dialogue siden 2004. SAIHs Utdanningsstrategi legger vekt på at vi skal støtte tiltak som bidrar til å skape et samfunn med borgere som tar aktivt del i samfunnsutviklingen. Zimbabwere har generelt liten eller ingen tilgang til viktige kommunikasjons- og uttrykksmidler som radio, tv og nasjonale aviser. Radio Dialogue har som mål å formidle alternative synspunkter og tilrettelegge for dialog i lokalsamfunnet om utviklingsrelaterte saker. Gjennom Radio Dialogue bidrar SAIH til å bryte det monopol på informasjon som myndighetene prøver å skape.

For innbyggerne i Bulawayo er Radio Dialogue et populært initiativ, fordi den gir dem muligheten til å sikre uavhengig informasjon og kunnskap om lokale utviklingsspørsmål. På denne måten bidrar organisasjonen til å bryte marginaliseringen av befolkningen i Matabeleland når det gjelder den offentlige diskursen rundt nasjonale spørsmål. Slik sett kan Radio Dialogue også være en inspirasjon for andre lokalsamfunn i Zimbabwe. I 2005-evalueringen konkluderes det med at: “Radio Dialogue has developed a strong ‘branding’ and is associated with professionalism and sensitivity to the needs of the Zimbabwean people, especially the youth and those who are marginalized from mainstream society.”

Les mer på Radio Dialogues egne nettsider.

Flere saker:

SAIHs prisutdeling i beste sendetid på NRK

SAIHs prisutdeling i beste sendetid på NRK

Sammen med Nils & Ronny i underholdningsprogrammet «Handlingens Menn» skal vi 30. desember ha en egen spesialkåring av prisen Rusty Radiator Award: Vinneren av den verste bistandsvideoen de siste fem årene. Men hvem blir det? Følg med!

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

For to uker siden kunne SAIH og NSO feire at regjeringen og UD viderefører Students at Risk-ordningen også i 2018. I behandlingen av statsbudsjettet for 2018 sier Stortinget at dette ikke er nok. 

Drap på urfolksstudent i Colombia

Drap på urfolksstudent i Colombia

Viviana Trochez Dagua (20) var nettopp uteksaminert student fra Universidad Intercultural de los Pueblos (UIP). Fredag 8. desember ble hun drept i forbindelse med kamper mellom væpnede aktører, ifølge menneskerettighetsorganisasjon NOMADESC. SAIH er dypt berørt av den tragiske hendelsen.