Høydepunkt for SAIHs Bolivia-engasjement

SAIH har samarbeidet med partnere i Bolivia siden 1993. Evaluering av SAIHs Bolivia-program sier at resultatene er gode, og at nåværende program er et høydepunkt for partneres arbeid.

I følge rapporten har SAIHs program kommet på et svært passende tidspunkt i Bolivias historie. Programmet beskrives som et høydepunkt av SAIHs arbeid i Bolivia siden 1993.

Rapporten konkluderer at alle partnerne har uttrykt en klar profil av støtte til urfolk og lokalsamfunn, med spesielt fokus på urfolkskvinner og urfolksungdom.  Som et resultat av programmet har flere urfolksungdom tilknyttet til SAIHs partnere deltatt aktivt i organisasjoner og lokale samfunn, og SAIHs partnere har fungert som politiske endringsaktører i Bolivia. Unge urfolkskvinner har spilt en sentral rolle. Programmet har også bidratt til å øke deltakelsen av urfolksungdom i utdanningssektoren gjennom egne organisasjoner. Samtidig har programmet bidratt til å sette fokus på seksuelle og reproduktive rettigheter.

Rapportens viktigste anbefalinger er:

  • å videreføre samarbeidet med flertallet av partnerne
  • forbedre kommunikasjonen med partnerne, og de som finansierer dem
  • gjennomføre lokale kompetansehevingstiltak om prosjektforvaltning
  • fortsette å fokusere på partnere som representerer målgruppen best; og gjennomføre aktiviteter som sikrer at partnerne har en bedre forståelse av programmet, samt forholdene mellom programmet og de konkrete prosjektene.

Rapporten til den eksterne evalueringen av programmet «Utdanning for urfolksungdomsdeltakelse i Bolivia» er levert. Oppdraget ble gjennomført av konsulenten Ruth Constance Almquist Buvollen.

Les hele rapporten her

Flere saker:

SAIHs prisutdeling i beste sendetid på NRK

SAIHs prisutdeling i beste sendetid på NRK

Sammen med Nils & Ronny i underholdningsprogrammet «Handlingens Menn» skal vi 30. desember ha en egen spesialkåring av prisen Rusty Radiator Award: Vinneren av den verste bistandsvideoen de siste fem årene. Men hvem blir det? Følg med!

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

For to uker siden kunne SAIH og NSO feire at regjeringen og UD viderefører Students at Risk-ordningen også i 2018. I behandlingen av statsbudsjettet for 2018 sier Stortinget at dette ikke er nok. 

Drap på urfolksstudent i Colombia

Drap på urfolksstudent i Colombia

Viviana Trochez Dagua (20) var nettopp uteksaminert student fra Universidad Intercultural de los Pueblos (UIP). Fredag 8. desember ble hun drept i forbindelse med kamper mellom væpnede aktører, ifølge menneskerettighetsorganisasjon NOMADESC. SAIH er dypt berørt av den tragiske hendelsen.