Vil Regjeringen opprette en ordning for utviste studenter?

Denne uka har Trine Skei Grande fra Venstre spurt Regjeringen om de vil opprette en ordning der utviste studenter kan fullføre utdanning i Norge. Forslaget er fra SAIH og Norsk studentorganisasjon og er tema for høstens kampanje! Bra Trine!

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=54401

 

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Er statsråden enig i at det å gi utviste studenter opphold er en god måte å støtte opp under demokratibevegelser ved å vise politisk aktive studenter at de ikke må la seg tie eller skremmes fra å engasjere seg, og vil statsråden i så fall ta initiativ til en slik ordning i Norge?

Begrunnelse

I svært mange land bruker autoritære styresmakter utvisning av politisk engasjerte studenter som en metode for å kneble og dempe demokratiskapende bevegelser. I Zimbabwe har det mellom 2006-2010 vært over 1000 arrestasjoner av studenter og 187 studenter har blitt utvist fra sine lærersteder. I Hviterussland blir aktive studenter stadig puttet i administrativ arrest i 10-15 dager, for så å bli utvist fra lærestedet sitt. I Malaysia har man ikke lov til å studere og delta i politiske partier samtidig. Slik politikk har stor avskrekkende effekt for engasjerte studenter. SAIH og NSO foreslår at Norge oppretter en ordning for politisk utviste studenter slik at de kan fullføre utdanningen sin i Norge. De mener dette vil gi sårbare studenter muligheten til å fullføre utdanningen sin og bidra til å forme et verdig liv, til nytte for seg selv og sitt samfunn. Dette er studenter som har få eller ingen andre alternativer og som ikke er innebefattet av asylordningen eller kvotestudentordningen i dag.
(image)

Svar

Grete Faremo: Svaret er ennå ikke tilgjengelig

Flere saker:

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

SAIHs partner Nomadesc i Colombia jobber med mennesker som på en eller annen måte er ofre for den politiske konflikten i landet. – Utdanning er et transformerende verktøy. I prosjektene våre har vi oppnådd at sektorer styrkes og myndiggjøres gjennom utdanning og forskning, sier Berenice Celeita, leder for menneskerettighetsorganisasjonen.

Continuous threats against academics in Turkey

Continuous threats against academics in Turkey

"In terms of academics, I see no light in the short term", says Sarphan Uzunoğlu, who fled Turkey through the Scholars At Risk Network. He now works at University of Tromsø, and fears that Turkey will experience great migration of academics and other highly educated people.