Vil Regjeringen opprette en ordning for utviste studenter?

Denne uka har Trine Skei Grande fra Venstre spurt Regjeringen om de vil opprette en ordning der utviste studenter kan fullføre utdanning i Norge. Forslaget er fra SAIH og Norsk studentorganisasjon og er tema for høstens kampanje! Bra Trine!

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=54401

 

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Er statsråden enig i at det å gi utviste studenter opphold er en god måte å støtte opp under demokratibevegelser ved å vise politisk aktive studenter at de ikke må la seg tie eller skremmes fra å engasjere seg, og vil statsråden i så fall ta initiativ til en slik ordning i Norge?

Begrunnelse

I svært mange land bruker autoritære styresmakter utvisning av politisk engasjerte studenter som en metode for å kneble og dempe demokratiskapende bevegelser. I Zimbabwe har det mellom 2006-2010 vært over 1000 arrestasjoner av studenter og 187 studenter har blitt utvist fra sine lærersteder. I Hviterussland blir aktive studenter stadig puttet i administrativ arrest i 10-15 dager, for så å bli utvist fra lærestedet sitt. I Malaysia har man ikke lov til å studere og delta i politiske partier samtidig. Slik politikk har stor avskrekkende effekt for engasjerte studenter. SAIH og NSO foreslår at Norge oppretter en ordning for politisk utviste studenter slik at de kan fullføre utdanningen sin i Norge. De mener dette vil gi sårbare studenter muligheten til å fullføre utdanningen sin og bidra til å forme et verdig liv, til nytte for seg selv og sitt samfunn. Dette er studenter som har få eller ingen andre alternativer og som ikke er innebefattet av asylordningen eller kvotestudentordningen i dag.
(image)

Svar

Grete Faremo: Svaret er ennå ikke tilgjengelig

Flere saker:

Radi-Aid Awards 2017: Her er vinnerne

Radi-Aid Awards 2017: Her er vinnerne

Et innslag med Ed Sheeran fra britiske Comic Relief fikk prisen for årets verste innsamlingsvideo i bistandsbransjen, under SAIHs årlige prisutdeling Radi-Aid Awards. Den gjeveste prisen gikk til War Child Nederland. Begge vinnere har respondert på utmerkelsen.

Rettsak mot akademikere i Tyrkia

Rettsak mot akademikere i Tyrkia

I dag startet de første av mange rettsaker mot akademikere i Tyrkia, som i januar 2016 signerte et opprop mot myndighetenes behandling av sivile kurdere. Students At Risk-student Ekin Baris Sah var en av dem. Nå risikerer han 7,5 års fengsel.