SAIH i OD-finalen med “Elev eller mamma?”

Operasjon Dagsverk er elevenes egen aksjon, og elevene skal velge prosjekt til OD 2013! SAIH er i siste runde med OD-søknad som skal gi indianske ungdommer i Nicaragua og Bolivia utdanning.

Hvem som vinner avgjøres gjennom en uravstemning og på Elevorganisasjonens elevtinget i Mars. SAIH, Redd Barna og Naturvernforbundet /Natur og ungdomsom deltar i finalen (Se info om de andre prosjektene).

Om SAIHs kandidat:

 “Elev eller mamma?”

Unge indianere i Bolivia og Nicaragua blir diskriminert og får dårlig eller ingen utdanning. Jenter uten utdanning har mindre mulighet til å bestemme over egen kropp og eget liv. De blir mødre tidlig, får færre valgmuligheter og blir lettere ofre for vold og narkotrafikk. Mange ungdommer dras inn i kriminelle narkogjenger fordi de ikke har andre muligheter.

Indianere i Nicaragua og Bolivia har kjempet mot diskriminering og undertrykking i hundrevis av år. De er fattigere og har dårligere helse. Uten utdanning blir veien ut av fattigdom vanskelig for både gutter og jenter.

Relevant utdanning gir ferdigheter og kunnskap som åpner veien for arbeid og videre studier. Ungdom lærer å stå opp for egne rettigheter. Slik endrer de verden!

Indianske ungdommer er lei av å bli diskriminert. De vil bli hørt, og selv bestemme over egen framtid. God utdanning er nøkkelen til å ta egne valg.

OD og SAIH skal bidra til at mange tusen indianske ungdommer får:

  • Tilgang til utdanning på eget språk
  • Opplæring i jenters rettigheter
  • Utdanning i bærekraftig skog- og jordbruk
    Opplæring i demokrati og rettigheter

Indiansk ungdom står opp for egne rettigheter. Du kan stå sammen med dem!

Les sammendraget av søknaden
og hele søknaden

(Se info om de andre prosjektene her). Kandidatene er:

Naturvernforbundet og Natur og ungdom: Våre utslipp = Klimakrise i Langtvekkistan

Verdens rike forurenser klimaet mer enn noen gang – de fattige rammes hardest. Naturkatastrofer og ekstremvær ødelegger framtida for unge i fjellene i Kirgisistan og Tadsjikistan. For oss er de langt vekk, men de slipper ikke unna våre utslipp. Med OD vil vi utdanne ungdom slik at de kan takle klimaproblemene og bestemme over sin egen framtid.

Redd Barna: Voldsfrie skoler

Frykt, vold og kriminalitet preger hverdagen til ungdom i Guatemala, Honduras og Mexico. De siste årene er over 6000 tenåringer drept i et av verdens farligste områder. OD kan gi over 15 000 ungdommer ved 70 skoler god og trygg utdanning som vil hjelpe dem til å velge bort gjenger og kriminalitet og ta gode valg for sine egne liv.

Flere saker:

SAIHs prisutdeling i beste sendetid på NRK

SAIHs prisutdeling i beste sendetid på NRK

Sammen med Nils & Ronny i underholdningsprogrammet «Handlingens Menn» skal vi 30. desember ha en egen spesialkåring av prisen Rusty Radiator Award: Vinneren av den verste bistandsvideoen de siste fem årene. Men hvem blir det? Følg med!

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

For to uker siden kunne SAIH og NSO feire at regjeringen og UD viderefører Students at Risk-ordningen også i 2018. I behandlingen av statsbudsjettet for 2018 sier Stortinget at dette ikke er nok. 

Drap på urfolksstudent i Colombia

Drap på urfolksstudent i Colombia

Viviana Trochez Dagua (20) var nettopp uteksaminert student fra Universidad Intercultural de los Pueblos (UIP). Fredag 8. desember ble hun drept i forbindelse med kamper mellom væpnede aktører, ifølge menneskerettighetsorganisasjon NOMADESC. SAIH er dypt berørt av den tragiske hendelsen.