Bistand til utdanning

SAIH samarbeider med Miljøskolen Wawashang i Nicaragua som gir ungdom fra rurale områder formell utdanning innen bærekraftig ressursutnyttelse. Les mer om SAIHs bistandsarbeid.

SAIH støtter:

  • prosjekter i Zimbabwe, Sør-Afrika, Zambia, Bolivia, Nicaragua og Colombia
  • høyere utdanning som er tilpasset lokale forhold, språk og kultur.
  • opplæringsprosjekter, for eksempel hiv-undervisning og ledertrening, som gir unge mennesker nødvendig kunnskap og kompetanse til å være endringsaktører i eget liv og samfunn.
  • høyere utdanningsinstitusjoner og organisasjoner som er aktive i samfunnsdebatt og endringsprosesser, og hvor målgruppene deltar aktivt i utviklingen av prosjektene.

SAIH mener at god utdanning er et viktig middel for å oppnå frigjøring. SAIHs motto ”Utdanning for frigjøring” viser til teorier om frigjørende pedagogikk, hvor aktiv deltakelse skal skape økt politisk bevissthet og gi hver deltaker større muligheter for å søke løsninger på sine egne problemer. Utdanning må sees i en samfunnsmessig sammenheng, der utdanningen skal være rettet mot å skape et mer rettferdig samfunn. Les mer i Solidaritetsstrategien (pdf).

Flere saker:

SAIHs prisutdeling i beste sendetid på NRK

SAIHs prisutdeling i beste sendetid på NRK

Sammen med Nils & Ronny i underholdningsprogrammet «Handlingens Menn» skal vi 30. desember ha en egen spesialkåring av prisen Rusty Radiator Award: Vinneren av den verste bistandsvideoen de siste fem årene. Men hvem blir det? Følg med!

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

For to uker siden kunne SAIH og NSO feire at regjeringen og UD viderefører Students at Risk-ordningen også i 2018. I behandlingen av statsbudsjettet for 2018 sier Stortinget at dette ikke er nok. 

Drap på urfolksstudent i Colombia

Drap på urfolksstudent i Colombia

Viviana Trochez Dagua (20) var nettopp uteksaminert student fra Universidad Intercultural de los Pueblos (UIP). Fredag 8. desember ble hun drept i forbindelse med kamper mellom væpnede aktører, ifølge menneskerettighetsorganisasjon NOMADESC. SAIH er dypt berørt av den tragiske hendelsen.