Samfunnsviterne viderefører samarbeidet med SAIH

Samfunnsviterne viderefører samarbeidet med SAIH

Samfunnsviterne har inngått en treårig avtale med SAIH og støtter med det opp om retten til utdanning i Colombia, Zambia og Zimbabwe.

"Jeg er svært glad for at vi viderefører samarbeidet med SAIH" sier generalsekretær i Samfunnsviterne, Gunn Elisabeth Myhren

​"Jeg er svært glad for at vi viderefører samarbeidet med SAIH" Gunn Elisabeth Myhren

Samfunnsviterne har siden 2008 støtte opp om SAIHs internasjonale solidaritetsarbeid. De neste tre årene vil støtten fra Samfunnsviterne gå til å støtte tre organisasjoner som jobber for å styrke akademisk frihet. Akademisk frihet blir ofte assosiert med ytringsfriheten, men omhandler også andre elementer som krav på minstelønn, mulighet til å organisere seg og til å forhandle om lønn. Akademisk frihet har vi når akademikere og studenter får delta i utvalg og råd slik at de kan påvirke og øve innflytelse over egne institusjoner.

"SAIH er en organisasjon som ivaretar våre prinsipper for internasjonalt solidaritetsarbeid. I valg av samarbeidspartner er det viktig at våre medlemmer kan identifisere seg med det internasjonale solidaritetsarbeidet foreningen engasjerer seg i. Dette prinsippet er svært viktig for en medlemsorganisasjon og her opplever vi at SAIH og deres prosjekter samsvarer godt med våre medlemmers identitet", sier Myhren.

Samfunnsviterne har i lengre tid hatt internasjonal solidaritet som et viktig arbeidsområde i organisasjonen. Hovedstyret utnevner i hver landsmøteperiode en arbeidsgruppe for Samfunnsviternes solidaritetsarbeid, som har ansvar for gjennomføringen av foreningens solidaritetsarbeid nasjonalt og internasjonalt.

"Vi er opptatt av kontinuitet og ønsker å ha et langsiktig perspektiv i vårt internasjonale solidaritetsarbeid. Inngåelsen av en ny avtale med SAIH er derfor et viktig ledd i dette arbeidet", understreker Myhren.

Les mer om hvordan SAIH jobber med akademisk frihet i Colombia, Zambia og Zimbabwe

Flere saker:

SAIHs prisutdeling i beste sendetid på NRK

SAIHs prisutdeling i beste sendetid på NRK

Sammen med Nils & Ronny i underholdningsprogrammet «Handlingens Menn» skal vi 30. desember ha en egen spesialkåring av prisen Rusty Radiator Award: Vinneren av den verste bistandsvideoen de siste fem årene. Men hvem blir det? Følg med!

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

For to uker siden kunne SAIH og NSO feire at regjeringen og UD viderefører Students at Risk-ordningen også i 2018. I behandlingen av statsbudsjettet for 2018 sier Stortinget at dette ikke er nok. 

Drap på urfolksstudent i Colombia

Drap på urfolksstudent i Colombia

Viviana Trochez Dagua (20) var nettopp uteksaminert student fra Universidad Intercultural de los Pueblos (UIP). Fredag 8. desember ble hun drept i forbindelse med kamper mellom væpnede aktører, ifølge menneskerettighetsorganisasjon NOMADESC. SAIH er dypt berørt av den tragiske hendelsen.