Fersk EU-rapport støtter opp om SAIHs kampanjekrav

Fersk EU-rapport støtter opp om SAIHs kampanjekrav

- Rapporten kommer med sterke anbefalinger og peker på sentrale utfordringer knyttet til utvinningsindustri på urfolksterritorier, sier Emilie Larsen Ørneseidet. Mandag overleverte hun SAIHs kampanjekrav og underskrifter til Finansdepartementet.

Rapporten «Indigenous peoples, extractive industries and human rights»., nylig utgitt av Europaparlamentet, kommer med sterke anbefalinger for tiltak på både europeisk og internasjonalt nivå rundt utvinningsindustri på urfolk.

- Det er veldig bra å se at rapporten underbygger og kommer med liknende krav som vi også legger fram i kampanjen «Ta først, spørre etterpå». Det viser til en voksende interesse og engasjementet for å se nærmere på forholdet mellom urfolksrettigheter og næringsliv, sier Emilie Larsen Ørneseidet, politisk nestleder i SAIH.

I årets høstkampanje har SAIH satt fokus på Oljefondets investeringer i urfolksområder i Latin-Amerika. Mandag 10. november var Ørneseidet og politisk rådgiver Christian Bull i møte med Paal Bjørnestad (FrP), statssekretær i Finansdepartementet, hvor kampanjekravene og de XXX underskriftene fra kampanjeoppropet ble overlevert.

Vanskelig å få i gang internasjonale retningslinjer

Økende etterspørsel etter ikke-fornybare naturressurser utgjør et økende press på urfolks tradisjonelle territorier som ofte er rike på blant annet mineraler, metaller og olje.

Den nye rapporten analyserer hvordan utvinningsindustrien påvirker menneskerettighetssituasjonen til verdens urfolk, og understreker at urfolk fortsatt lider av store negative konsekvenser av gruvedrift, og olje- og gassutvinning på deres områder.

I lys av denne negative utviklingen og en generell innsats for å øke anerkjennelsen av urfolks rettigheter, har det blitt utviklet flere retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

- Rapporten viser likevel at det er store utfordringer knyttet til implementeringen av disse. Det forekommer grove brudd på urfolks rettigheter i forbindelse med utvinningsvirksomhet, sier Ørneseidet.

Flere selskaper anerkjenner at konflikt med lokalbefolkningen også må regnes som en risikofaktor ved investeringer, men har ikke gjort nok for å sikre at menneskerettighetsbrudd ikke forekommer gjennom deres virksomhet. Det forekommer særlig brudd på retten til konsultasjon, der lokalbefolkningen har mulighet til å ta stilling til hvordan de ønsker å forholde seg til prosjektene.

Rapporten underbygger og kommer med liknende krav som vi også legger fram i kampanjen «Ta først, spørre etterpå»

Krever oppfølging fra EU

Mange selskaper innenfor utvinningsindustrien er europeiske eller har sitt hovedsete i Europa. Rapporten kommer derfor med flere anbefalinger, blant annet at Europaparlamentet må stadfeste sin forpliktelse til å beskytte og fremme urfolks rettigheter slik de er nedfelt i FNs erklæring fra 2007.

Det gjelder spesielt å anerkjenne prinsippet om Free, Prior and Informed Consent (FPIC) som forpliktende for utvinningsindustrien som er involvert i aktiviteter som kan påvirke urfolk.

Rapporten foreslår at det bør utarbeides en regional handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter, spesielt knyttet til urfolk og utvinningsindustri. I tillegg anbefales det at EU på sikt må etablere et rettslig og regulerende rammeverk for menneskerettighetsbrudd i forbindelse med næringslivsaktivitet.

- Dette innebærer blant annet en klagemekanisme for berørte rettighetshavere, og mulighet for sanksjonering av selskaper som bidrar til menneskerettighetsbrudd gjennom sine operasjoner i utlandet, forklarer Ørneseidet.

Lobbyarbeidet fortsetter i SAIH

Lobbyarbeidet fortsetter fram den neste Stortingsmeldingen på Statens Pensjonsfond Utland som blir lagt fram til våren. SAIH har særlig jobbet for å få ungdomspartienes støtte.

- Så langt har KrFU og Senterungdommen offisielt støttet kampanjekravene våre. Snart får vi svar fra resten av ungdomspartiene, forteller SAIHs nestleder.

Dette er SAIHs kampanjekrav:

1) Norges Bank må sørge for at Oljefondet ikke bryter urfolksrettigheter ved å kreve at selskaper i utsatte sektorer følger internasjonale retningslinjer.

2) Kontakten Norges Bank har med selskapene må være offentlig og åpen.

3) Universiteter og høyskoler må gå foran og lage egne etiske rammeverk for å sikre at utdanningsinstitusjoner ikke samarbeider med selskaper som bryter folkeretten, menneskerettighetene, og urfolksrettighetene.

Flere saker:

SAIHs prisutdeling i beste sendetid på NRK

SAIHs prisutdeling i beste sendetid på NRK

Sammen med Nils & Ronny i underholdningsprogrammet «Handlingens Menn» skal vi 30. desember ha en egen spesialkåring av prisen Rusty Radiator Award: Vinneren av den verste bistandsvideoen de siste fem årene. Men hvem blir det? Følg med!

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

For to uker siden kunne SAIH og NSO feire at regjeringen og UD viderefører Students at Risk-ordningen også i 2018. I behandlingen av statsbudsjettet for 2018 sier Stortinget at dette ikke er nok. 

Drap på urfolksstudent i Colombia

Drap på urfolksstudent i Colombia

Viviana Trochez Dagua (20) var nettopp uteksaminert student fra Universidad Intercultural de los Pueblos (UIP). Fredag 8. desember ble hun drept i forbindelse med kamper mellom væpnede aktører, ifølge menneskerettighetsorganisasjon NOMADESC. SAIH er dypt berørt av den tragiske hendelsen.