Nå skal skoler beskyttes fra angrep

Nå skal skoler beskyttes fra angrep

Samme dag som minst 84 elever blir drept på en skole i Pakistan, lanseres Lucens Guidelines i Geneve, internasjonale retningslinjer som skal beskytte skoler og universiteter fra militært bruk.

- Å gi skoler og universiteter lignende beskyttelse som sykehus er et ambisiøst, men realistisk prosjekt som i fremtiden vil kunne gi studenter og lærere etterlengtet beskyttelse. Dagens tragiske angrep i Pakistan understreker viktigheten av å få på plass de nye retningslinjene, sier Jørn Wichne Pedersen, leder i SAIH.

- Dagens angrep i Pakistan er en del av et globalt problem. De siste ti årene har militære styrker angrepet, okkupert, eller brukt skoler som en del av krigføringen i hele 25 land, forteller SAIH-lederen.

Les kronikk av SAIH, Flyktninghjelpen og Redd Barna på NRK Ytring: Når skolen er et terrormål

I Syria har over 3645 skoler blitt ødelagt de tre siste årene. I disse dager er 35 skoler okkupert i Sør-Sudan, og senest i november ble 47 tenåringer drept i et bombeangrep mot en skole i Yobe, Nigeria.

Som medlemmer i Den globale koalisjonen for å beskytte utdanning fra angrep (GCPEA) har SAIH deltatt aktivt i arbeidet med å få på plass nye internasjonale retningslinjer for å beskytte utdanning mot militær bruk. Retningslinjene, kalt The Lucens Guidelines, handler om å gjøre utdanningsinstitusjoner til nøytrale, ikke-militære soner i tråd med internasjonale humanitære regler.

I dag blir Lucens Guidelines lansert i FN i Genève. Lanseringen av retningslinjene kommer på plass etter over to år med omfattende konsultasjoner med regjeringer, militærstyrker, FN-organisasjoner og sivilsamfunn.

Jørn Wichne Pedersen

- Dagens tragiske angrep i Pakistan understreker viktigheten av å få på plass de nye retningslinjene, sier Jørn Wichne Pedersen, leder i SAIH.

Norge vil ta lederrolle

- Det er tydelig at verden ikke vil nå tusenårsmålet om utdanning for alle barn innen 2015. Fremdeles er hele 57 millioner barn i barneskolealder uten skolegang. Halvparten av dem bor i konfliktområder. En viktig årsak til dette er at skolene deres har blitt trukket inn i konflikten, forteller Wichne Pedersen.

De nye retningslinjene skal igjen forankres i nasjonal lovgivning og militær doktrine i så mange land som mulig. Etter press fra SAIH, Flyktninghjelpen og Redd Barna har Norges regjering sagt at de vil ta en global lederrolle i å fremme retningslinjene internasjonalt.

- Når skoler angripes går ofte liv tapt. I tillegg ødelegges framtidsutsiktene til en hel generasjon. Men skoler er ikke bare avgjørende for å sikre god utdanning. Selv i de mørkeste konflikter er det viktig at utdanning beskyttes, for ved å opprettholde undervisningen sender man et viktig signal til alle elever om at vi planlegger for en tid uten konflikt, avslutter SAIH-lederen.

Les også: Skoler bombet, drømmer knust

Se her for mer informasjon om retningslinjene.

Flere saker:

Students At Risk videreføres

Students At Risk videreføres

Endelig kan vi annonsere at Students At Risk-ordningen fortsetter med et fjerde opptak høsten 2018. – Dette er en gledens dag for SAIH, NSO og mange andre støttespillere som lenge har jobbet for ordningen, sier Beathe Øgård og Mats Beldo, ledere av SAIH og NSO.

Militærkupp eller internoppgjør i Zimbabwe?

Militærkupp eller internoppgjør i Zimbabwe?

I natt ble det kjent at militæret tok over makten i Zimbabwe. Militæret understreket på nasjonal TV at dette ikke var et kupp, og at president Mugabe og hans familie er trygge og i sikkerhet. Natten og dagens hendelser kommer etter en stadig økende tilspissing av den interne kampen i Mugabes parti ZANU-PF. Maktkampen har stått om hvem som skal etterfølge Mugabe som har vært president i Zimbabwe siden 1980, og som nå er 93 år.