To menn frikjent i zambisk domstol, anklaget for sex «mot naturens orden»

Torsdag 3. juli falt dommen i en omstridt rettsak i Zambia.

«Frikjenningen er viktig for de anklagede og deres familier, men kampen mot loven må fortsette» sier Jørn Wichne Pedersen, leder i SAIH.

Dette er første gang zambiske påtalemyndigheter har ført en sak for retten for brudd på Zambias sodomiparagraf, som ble innført under det britiske kolonistyret.

Anklagen falt på grunn av manglende bevis. Ingen av vitnene hadde sett mennene ha sex. De «medisinske» bevisene påtalemyndighetene presenterte, kunne komme av ulike årsaker, og var ikke et entydig bevis på seksuelle handlinger, mente domstolen.

«Saken bør sende et signal til politiet, påtalemyndighetene og lokalsamfunnene om at det ikke er akseptabelt å drive heksejakt på folk. Handlinger drevet av stigma og fordommer kan skape store lidelser, ikke bare på folk som blir arrester, men også på deres familier» sier Anneke Meerkotter advokat ved Southern Africa Litigation Centre, som har bistått mennene og deres zambiske advokat med juridisk hjelp.

Saken har også vært mye omtalt i zambisk media, og i den politiske og offentlige debatten. Utenfor rettssalen sto ungdommer og demonstrerte med plakater hvor det sto «Support civility, not homosexuality».

Mange hadde et håp om at rettighetene til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) skulle få bedre kår da Zambia fikk ny president og regjering i 2011. Dessverre har situasjonen blitt verre. Et økt press på ytringsfriheten generelt og færre uavhengige medier har forverret situasjonen for LHBT personer, og deres mulighet til å kunne leve uten frykt for diskriminering.

«Det er positivt at den zambiske domstolen ikke lot seg påvirke av fordommer og presset fra politikere og media, da de la manglende bevis til grunn for dommen. Vi kan håpe dette lager presedens for framtidige saker. Men den zambiske loven som kriminaliserer sex mellom to samtykkende voksne er i seg selv brudd på menneskerettighetene» sier Wichne Pedersen.

Wichne Pedersen får støtte av Bård Nylund, Leder i Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. “Det er foruroligende at en i utgangspunktet sovende lov blir brukt til å straffeforfølge antatt homofile. Etter at land som Uganda og Nigeria strammet inn lovene som kriminaliserer sex mellom to av samme kjønn, ser vi med bekymring på lignende tilbakeslag mot menneskerettighetene på kontinentet» sier Nylund. 

Påtalemyndighetene har 2 uker på seg til å vurdere om de vil anke dommen.

«Vi vil fortsette å støtte våre lokale partnere i Zambia som jobber for menneskerettigheter og mot diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet» avslutter Wichne Pedersen.

Flere saker:

SAIHs prisutdeling i beste sendetid på NRK

SAIHs prisutdeling i beste sendetid på NRK

Sammen med Nils & Ronny i underholdningsprogrammet «Handlingens Menn» skal vi 30. desember ha en egen spesialkåring av prisen Rusty Radiator Award: Vinneren av den verste bistandsvideoen de siste fem årene. Men hvem blir det? Følg med!

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

For to uker siden kunne SAIH og NSO feire at regjeringen og UD viderefører Students at Risk-ordningen også i 2018. I behandlingen av statsbudsjettet for 2018 sier Stortinget at dette ikke er nok. 

Drap på urfolksstudent i Colombia

Drap på urfolksstudent i Colombia

Viviana Trochez Dagua (20) var nettopp uteksaminert student fra Universidad Intercultural de los Pueblos (UIP). Fredag 8. desember ble hun drept i forbindelse med kamper mellom væpnede aktører, ifølge menneskerettighetsorganisasjon NOMADESC. SAIH er dypt berørt av den tragiske hendelsen.