Skoler bombet, drømmer knust

Skoler bombet, drømmer knust

Sommerens krig på Gazastripen tydeliggjør behovet for økt beskyttelse av skoler og universiteter i konfliktsituasjoner.

Sist uke bombet det israelske forsvaret en FN-skole i Gaza som huset 3000 internt fordrevne flyktninger, og drepte minst ti sivile. Dette er ett av flere eksempler på at skoler har blitt gjort til skyteskiver i den siste månedens krigshandlinger. De katastrofale angrepene på skolene i Gaza understreker at vi i aller høyeste grad trenger nye, tydelige retningslinjer for å beskytte skoler i konflikt.

Israel har fått koordinatene til alle FN-skolene, og Hamas har fått klar beskjed om ikke å oppbevare våpen i de skolene som har blitt evakuert. Nå er det mye som tyder på at begge parter har brutt sine forpliktelser, og det med tragiske konsekvenser. Til sammen har minst 138 skoler, hvorav 89 drevet av FN, blitt bombet eller skadet i løpet av den siste måneden. Også universiteter har blitt angrepet. Det er derfor vanskelig å tro at skolene kan åpne igjen som normalt til et nytt semester om noen få uker. FNs generalsekretær Ban Ki-Moon fordømmer angrepene på skoler, mens Det hvite hus understreker at angrepene er helt uakseptable.

Mens mat, vann og tak over hodet er avgjørende for å overleve, er utdanning et svært viktig element for å opprettholde sivilbefolkningens håp om en lysere fremtid. Når skoler ødelegges ødelegger man samtidig dette håpet. Skoler og universiteter burde være trygge fristeder, hvor man kan jobbe sammen for en fredelig fremtid. God utdanning styrker folks evne til å tenke kritisk og selvstendig, og kan dermed være med på å skape samfunnsendring. For å unngå radikalisering, komme ut av voldsspiralen og for å bygge opp et velfungerende samfunn på Gaza, er det derfor avgjørende at utdanningen beskyttes.

I 2010 ble Den globale koalisjonen for å beskytte utdanning (GCPEA) opprettet for å beskytte skoler fra angrep. Nå, fire år senere har koalisjonen utarbeidet et rammeverk, kalt The Lucens Guidelines, som handler om å gjøre skoler og universiteter til nøytrale soner. Det arbeides nå for at retningslinjene skal forankres i nasjonal lovgivning og militær doktrine i så mange land som mulig. I juni offentliggjorde Erna Solberg og Børge Brende at Norge vil lede denne prosessen. Dette er et ambisiøst, men realistisk prosjekt som vil kunne gi skoler og universiteter sårt tiltrengt beskyttelse. GCPEA har dokumentert at skoler har blitt brukt av militære styrker i hele 24 land de siste årene, noe som sammen med sommerens hendelser på Gaza i aller høyeste grad tydeliggjør behovet for regjeringens arbeid.

Flere saker:

SAIHs prisutdeling i beste sendetid på NRK

SAIHs prisutdeling i beste sendetid på NRK

Sammen med Nils & Ronny i underholdningsprogrammet «Handlingens Menn» skal vi 30. desember ha en egen spesialkåring av prisen Rusty Radiator Award: Vinneren av den verste bistandsvideoen de siste fem årene. Men hvem blir det? Følg med!

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

For to uker siden kunne SAIH og NSO feire at regjeringen og UD viderefører Students at Risk-ordningen også i 2018. I behandlingen av statsbudsjettet for 2018 sier Stortinget at dette ikke er nok. 

Drap på urfolksstudent i Colombia

Drap på urfolksstudent i Colombia

Viviana Trochez Dagua (20) var nettopp uteksaminert student fra Universidad Intercultural de los Pueblos (UIP). Fredag 8. desember ble hun drept i forbindelse med kamper mellom væpnede aktører, ifølge menneskerettighetsorganisasjon NOMADESC. SAIH er dypt berørt av den tragiske hendelsen.