Norwegian Oil Fund

Where others se only jungle, we see profits

Kampanjelansering: Ta først, spørre etterpå

Kampanjelansering: Ta først, spørre etterpå

SAIH-Blindern, SAIH-Bislet og SAIH lanserer årets kampanje 29. september på Kulturhuset!

Shabana Rehman Gaarder følger oss gjennom foredrag av Yannia Sofia Garzón fra PCN, organisasjonen for afroetterkommeres rettigheter i Colombia, rapportforfatter Eva Maria Fjellheim og politisk rådgiver for Sametingsrådet Runar Myrnes Balto. 

Presentasjonene etterfølges av debatt med ledende norske politikere. Heidi Nordby Lunde (H), Ola Elvestuen (V), Torgeir Knag Fylkesnes (SV), og Torstein Tvedt Solberg (Ap) debatterer Oljefondet med vår egen Jørn Wichne Pedersen (SAIH).

Forfriskninger fra kl. 18:30 - GRATIS INNGANG!

Senere på kvelden spiller bandet Sherpa!

​Kveldens hovedspørsmål blir derfor: Hvordan kan vi best sørge for at norske investeringer ikke går på bekostning av urfolks rettigheter?

Norge har i lang tid engasjert seg i internasjonalt urfolksarbeid, men investerer likevel i selskaper som bidrar til systematiske brudd på urfolksrettigheter i Latin-Amerika.

Flere urfolksterritorier er svært rike på naturressurser og jakten på disse ressursene fører til et økt press på urfolks landområder og levesett. Både Norge og 21 andre land har ratifisert ILO- konvensjon-169 om urfolks rettigheter, som blant annet skal sikre at urfolk selv får bestemme over egne landområder og samfunnsliv. Dette rammeverket gjelder også afroetterkommere i mange land i Latin-Amerika. Mange stater og selskaper bryter urfolk og afroetterkommeres rett til å bli konsultert før større inngrep forekommer på deres landområder. I praksis står derfor deres rettigheter svakt i møte med selskapers og nasjonale interesser, da konsultasjon er en viktig mekanisme for å sikre urfolks rett til deltagelse og selvbestemmelse i avgjørelser som angår dem.

Kveldens hovedspørsmål blir derfor: Hvordan kan vi best sørge for at norske investeringer ikke går på bekostning av urfolks rettigheter?

Finn kampanjelanseringen på Facebook: https://www.facebook.com/events/347811922049524/

Flere saker:

SAIHs prisutdeling i beste sendetid på NRK

SAIHs prisutdeling i beste sendetid på NRK

Sammen med Nils & Ronny i underholdningsprogrammet «Handlingens Menn» skal vi 30. desember ha en egen spesialkåring av prisen Rusty Radiator Award: Vinneren av den verste bistandsvideoen de siste fem årene. Men hvem blir det? Følg med!

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

For to uker siden kunne SAIH og NSO feire at regjeringen og UD viderefører Students at Risk-ordningen også i 2018. I behandlingen av statsbudsjettet for 2018 sier Stortinget at dette ikke er nok. 

Drap på urfolksstudent i Colombia

Drap på urfolksstudent i Colombia

Viviana Trochez Dagua (20) var nettopp uteksaminert student fra Universidad Intercultural de los Pueblos (UIP). Fredag 8. desember ble hun drept i forbindelse med kamper mellom væpnede aktører, ifølge menneskerettighetsorganisasjon NOMADESC. SAIH er dypt berørt av den tragiske hendelsen.