SAIH søker konsulenter til å gjennomføre evaluering av SAIHs støtte til studenter i Zimbabwe

SAIH søker konsulenter til å gjennomføre evaluering av SAIHs støtte til studenter i Zimbabwe

SAIH søker konsulenter til å gjennomføre en evaluering av SAIHs støtte til studentorganisasjonene i Zimbabwe, og se dette i sammenheng med SAIHs kampanjer om studenters rettigheter.

Siden begynnelsen av 2000 tallet har SAIH støttet studentorganisasjoner i Zimbabwe. I denne evalueringer ønsker vi å se på hvordan SAIHs støtte til studenter som har opplevd arrestasjoner, rettsforfølgelse, og andre rettighetsbrudd har fått bistand til å fortsette utdannelsen sin og videre føre sitt engasjement. Fokuset vil være på tre av SAIHs samarbeidspartnere Zimbabwe National Student Union, Student Solidarity Trust og Female Student Network. I 2011 og 2012 satt SAIHs kampanje søkelyset på studenters rettigheter. Vi ønsker å evaluere vår samlede innsats for studenter i Zimbabwe. Vi ønsker å få vurdert den langsiktige bistandseffekten av vår støtte, samtidig som vi ønsker å få anbefalinger for videre støtte og vårt informasjons- og påvirkningsarbeid. 

Vi ønsker konsulenter med:

  • god kjennskap til den politisk situasjonen og sivilt samfunn i Zimbabwe
  • kunnskap om informasjons- og politisk påvirkningsarbeid i zimbabwisk og norsk kontekst
  • må beherske engelsk og norsk
  • forståelse av student aktivisme og engasjement

Den totale økonomiske rammen for oppdraget er 300 000 kroner (inkludert reiseutgifter, mva/aga osv)

Plan for gjennomføring:

Søknadsfrist: 3. oktober, sendes til kari.lindemann@saih.no

Se arbeidsbeskrivelsen for flere opplysninger.
Rapport skal være ferdigstilt innen den 27. november 2014.
Norad har støttet både informasjonsarbeidet og utviklingsstøtten hos SAIH.

Kontaktperson

Kari Anette Lindemann, programrådgiver kari.lindemann@saih.no

Tilgjengelig på telefon 21 06 34 77 frem til den 26.september. 

Flere saker:

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

SAIHs partner Nomadesc i Colombia jobber med mennesker som på en eller annen måte er ofre for den politiske konflikten i landet. – Utdanning er et transformerende verktøy. I prosjektene våre har vi oppnådd at sektorer styrkes og myndiggjøres gjennom utdanning og forskning, sier Berenice Celeita, leder for menneskerettighetsorganisasjonen.

Continuous threats against academics in Turkey

Continuous threats against academics in Turkey

"In terms of academics, I see no light in the short term", says Sarphan Uzunoğlu, who fled Turkey through the Scholars At Risk Network. He now works at University of Tromsø, and fears that Turkey will experience great migration of academics and other highly educated people.