Studenter i Colombia under angrep

Studenter i Colombia under angrep

«Vi minner dere på at denne festen med helvetes geriljasympatisører på universitetet som forpester landet vårt og skader tankesettet til de unge med idealer som ikke har noe med et bedre land å gjøre, er over. Vi vil si til disse rottene at tiden er ute…».

Den 11. september mottok studentorganisasjonen ACEU, som er SAIHs samarbeidspartner, et trusselbrev undertegnet den paramilitære gruppen Aguilas Negras, de sorte ørnene. Det er det tredje i rekken av grove trusselbrev som har sirkulert på sosiale medier dette året.

«Vi er bekymret for hva dette vil ha å si for sikkerheten til studentene som trues på livet i brevet», forteller lederen i ACEU, Carlos Restrepo på telefon fra Colombia.

Han er som oss bekymret for den prekære menneskerettighetssituasjonen i Colombia som er preget av høy voldsstatistikk og straffefrihet. ACEU er en av landets største studentorganisasjoner som blant annet kjemper for demokrati, offentlig utdanning og ytringsfrihet. I 2005 fikk de tildelt Studentenes Fredspris for sitt arbeid med å dokumentere og systematiskere overgrep mot studenter.

I perioden 2009-2012 identifiserte de 483 tilfeller, deriblant 18 drap og 89 vilkårlige arrestasjoner. «Det er en tallmessig nedgang i overgrep i år, men det karakteriserer perioden studentene er inne i. Når studentbevegelsen er mer aktiv og er ute og demonstrerer, øker også tallet på overgrep», forteller Carlos.

Når studentbevegelsen er mer aktiv og er ute og demonstrerer, øker også tallet på overgrep

I de mer passive periodene er det de mer sentrale studentlederne som opplever overgrep, noe som setter hele studentbevegelsen i en sårbar situasjon. I år har 3 trusselbrev sirkulert på sosiale medier der sentrale studentledere blir navngitt og drapstruet. Innholdet i disse brevene har grovt språk og truer med å drepe studentene hvis de nærmer seg studiestedet eller melder seg opp til nytt semester. En student ble nylig oppsøkt personlig av en som truet med pistol.

ACEU er usikker på hvilke kanaler brevet har blitt spredt igjennom, men kommer til å melde inn saken til politiet.

I oktober reiser statssekretær Morten Høglund til Colombia for å diskutere intensjonsavtalen knyttet til frihandelsavtalen Norge nylig skrev under med Colombia. Der vil han blant annet ta opp bekymringsmeldinger knyttet til menneskerettighetssituasjonen i landet. SAIH oppfordret Høglund til å ta opp den prekære situasjonen landets studenter befinner seg i.

Flere saker:

SAIHs prisutdeling i beste sendetid på NRK

SAIHs prisutdeling i beste sendetid på NRK

Sammen med Nils & Ronny i underholdningsprogrammet «Handlingens Menn» skal vi 30. desember ha en egen spesialkåring av prisen Rusty Radiator Award: Vinneren av den verste bistandsvideoen de siste fem årene. Men hvem blir det? Følg med!

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

For to uker siden kunne SAIH og NSO feire at regjeringen og UD viderefører Students at Risk-ordningen også i 2018. I behandlingen av statsbudsjettet for 2018 sier Stortinget at dette ikke er nok. 

Drap på urfolksstudent i Colombia

Drap på urfolksstudent i Colombia

Viviana Trochez Dagua (20) var nettopp uteksaminert student fra Universidad Intercultural de los Pueblos (UIP). Fredag 8. desember ble hun drept i forbindelse med kamper mellom væpnede aktører, ifølge menneskerettighetsorganisasjon NOMADESC. SAIH er dypt berørt av den tragiske hendelsen.