​Ber Stortinget rydde opp

​Ber Stortinget rydde opp

SAIH mener regjeringen trosser egen politikk – ber Stortinget rydde opp.

Tirsdag 20. oktober deltok SAIH på høring i Forsvar- og Utenrikskomiteen om Statsbudsjettet. Et samlet sivilsamfunn krevde at kuttene i langsiktig bistand blir reversert, og at dagens ekstraordinære situasjon krever en ekstraordinær innsats.

«SAIH mener at regjeringen foreslår kutt som går imot regjeringens og Stortingets politiske prioriteringer.» sier Nicklas Poulsen Viki, leder i SAIH

I Stortingsmeldingen som kom i vår om menneskerettigheter, «Muligheter for Alle –menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken» fremheves betydningen av sivilsamfunnet for oppfyllelsen av menneskerettighetene, en rekke steder. Blant annet står det at

"Regjeringen fokuserer på å fremheve menneskerettighetene i multi- og bilaterale samarbeid. De diplomatiske kanaler Norge har opp mot for eksempel FN og med nasjonale myndigheter er viktige, men dette arbeid bør ikke erstatte landets eget sivile samfunn."

I årets statsbudsjett er det foreslått et kutt på 15 % til sivilsamfunn og demokratisering i utviklingsland.

Også informasjonsstøtten, som blant annet går til SAIHs politiske kampanjer og Rusty Radiator-kampanjene, er forslått kuttet fra 91 til 41 millioner kroner.

«Regjeringen foreslår å kutte i tiltak som vi mener er avgjørende for å skape en god og samstemt utviklingspolitikk. Dette innebærer kutt i tiltak som fremmer offentlig og kritisk debatt om hva utviklingspolitikk skal handle om, samt midler til forskning på utvikling og effekten av bistand.» kommenterte Nicklas Poulsen Viki.

Se Nicklas Poulsen Viki tale for komiteen, her.

Flere saker:

SAIHs prisutdeling i beste sendetid på NRK

SAIHs prisutdeling i beste sendetid på NRK

Sammen med Nils & Ronny i underholdningsprogrammet «Handlingens Menn» skal vi 30. desember ha en egen spesialkåring av prisen Rusty Radiator Award: Vinneren av den verste bistandsvideoen de siste fem årene. Men hvem blir det? Følg med!

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

For to uker siden kunne SAIH og NSO feire at regjeringen og UD viderefører Students at Risk-ordningen også i 2018. I behandlingen av statsbudsjettet for 2018 sier Stortinget at dette ikke er nok. 

Drap på urfolksstudent i Colombia

Drap på urfolksstudent i Colombia

Viviana Trochez Dagua (20) var nettopp uteksaminert student fra Universidad Intercultural de los Pueblos (UIP). Fredag 8. desember ble hun drept i forbindelse med kamper mellom væpnede aktører, ifølge menneskerettighetsorganisasjon NOMADESC. SAIH er dypt berørt av den tragiske hendelsen.