​Bistandsbransjens humanitære appeller er forhistoriske

​Bistandsbransjens humanitære appeller er forhistoriske

- Fordekker de bærekraftige løsningene til verdens fattigdom.

Fremstillingen av fattigdom og nød gjennom vestlige innsamlingskampanjer, har ikke endret seg nevneverdig siden 1700-tallet, og bidrar til å opprettholde et hierarkisk forhold mellom Vesten og det globale Sør. Dette kommer frem i en ny artikkel skrevet av historiker ved Bristol University, Emily Baughan.

Denne uken lanserte SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) en serie artikler i samarbeid med bloggkollektivet, Africa is A Country. I løpet av de neste ukene publiseres nye artikler daglig, som alle ser nærmere på utfordringer knyttet bistand, rettigheter og migrasjon. Serien har fått navnet, «The Inequality Series» og første kvinne ut var historiker, Emily Baughan.

Humanitærisme er et moderne begrep som kan spores tilbake til sent på 1700-tallet, forteller Baughan. De første humanitære prosjektene, antislaveri-kampanjene, brukte visuelle bilder og fortellinger som fokuserte på slavenes fysiske og emosjonelle smerte. Slavene ble fremstilt som hjelpeløse og ikke minst takknemlige, overfor frigjøringsheltene fra Vesten. Den samme fortellingen gjentas gang på gang gjennom historien, forteller Emily Baughan, i sin artikkel «Humanitarian Images and Appeals in History».

-Denne fremstillingen av nøden og de vestlige helteskikkelsene, bidrar til å forevige den hierarkiske relasjonen mellom Vesten og det globale Sør. Gjennom en forenklet fremstilling av virkeligheten, fordekkes de egentlige årsakene til krisene, og de bærekraftige og langsiktige løsningene formidles ikke, sier Baughan.

På kort sikt lykkes de desperate bildene å fange vår oppmerksomhet, på lang sikt ser vi derimot at de kan bidra til et misvisende og feilaktig bilde av årsakene og løsningene til verdens fattigdom.

-Når man ser nærmere på hvordan humanitære appeller er blitt kommunisert gjennom historien, blir det tydelig hvor dagens forenklede og emosjonelle fortellinger om fattigdom og nød, kommer fra. I likhet med Baughan mener SAIH at det er på tide å tenke nytt! I 2015 kan vi ikke være fornøyde med å gjenskape bildene fra fortiden, sier leder i SAIH, Nicklas Poulsen Viki.


Emily Baughan er en av våre gjester som skal delta i panelet under "The Radiator Conference-Challenging the Single Story", tirsdag 17. november. Det er fremdeles ledige plasser. Meld deg på i dag, gå til www.rustyradiator.com

Flere saker:

SAIHs prisutdeling i beste sendetid på NRK

SAIHs prisutdeling i beste sendetid på NRK

Sammen med Nils & Ronny i underholdningsprogrammet «Handlingens Menn» skal vi 30. desember ha en egen spesialkåring av prisen Rusty Radiator Award: Vinneren av den verste bistandsvideoen de siste fem årene. Men hvem blir det? Følg med!

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

For to uker siden kunne SAIH og NSO feire at regjeringen og UD viderefører Students at Risk-ordningen også i 2018. I behandlingen av statsbudsjettet for 2018 sier Stortinget at dette ikke er nok. 

Drap på urfolksstudent i Colombia

Drap på urfolksstudent i Colombia

Viviana Trochez Dagua (20) var nettopp uteksaminert student fra Universidad Intercultural de los Pueblos (UIP). Fredag 8. desember ble hun drept i forbindelse med kamper mellom væpnede aktører, ifølge menneskerettighetsorganisasjon NOMADESC. SAIH er dypt berørt av den tragiske hendelsen.