European Youth Forum har vedtatt resolusjon på Students at Risk

Europas unge ønsker at Students at Risk ordningen skal bli et europeisk initiativ. Det ble klart etter at EU-landenes studentbevegelser og internasjonale ungdomsorganisasjoner samlet seg på den ekstraordinære kongressen i Madrid den siste helgen i November.

SAIH var i Madrid sammen med LNU, Høyres Studenter og NSO for å introdusere konseptet med Students at Risk ordningen og få støtte til å ta ideen til EU nivå. I delegasjonen hadde vi også StAR student Sait Matty Jaw. Sait er fra Gambia og en kjent forkjemper for kvinners rettigheter der, hvor han og hans nettverk av organisasjoner og aktivister særlig de siste årene har fokusert på et forbud mot kjønnslemlestelse (FGM). For kun få uker siden opplevde Sait og hans medaktivister i Gambia en stor seier da presidenten kunngjorde at tradisjonen nå er forbudt.

Resolusjonen som ble vedtatt i Youth Forum gjør rede for målet med Students at Risk, nemlig å gi studenter som kjemper for demokrati og menneskerettigheter og dermed blir forfulgt eller fengslet, utvist eller på andre måter hindret fra å fullføre høyere utdanning, en mulighet til å fullføre utdannelsen sin i et annet land. En slik mulighet ble virkelighet da et pilotprogram på to år ble vedtatt i Stortinget etter flere politiske kampanjer fra NSO og SAIH. Det er kanskje noen som husker Beware they're educated plakaten fra 2011? I høst kom de første studentene til norske høyere utdanningsinstitusjoner og skal fullføre sin bachelor eller masterutdanning.

Noen av delegatene på Youth Forum var bekymret for premisset i StAR ordningen, nemlig at studentene må hjem etter fullført utdanning. Men som Sait forklarte ønsker StAR-studentene å komme hjem igjen. De kjemper kanskje for ulike saker, men de deler alle et brennende ønske om å forandre sitt hjemland til det bedre. Og det er nettopp det denne ordningen bidrar til. Studentene får muligheten til å fullføre utdannelsen sin her, bygge et internasjonalt nettverk og så returnere hjem ferdig utdannet.

Erfaringen i Norge så langt har vist at ordningen fungerer bra. Nå skal vi jobbe for å introdusere konseptet i andre europeiske land, og da vil det være opp til den enkelte stat å regulere hvordan ordningen fungerer best i deres kontekst. Sammen med Ingrid Hopp i Høyres Studenter vil SAIH det neste året jobbe politisk opp mot EU parlamentet og kommisjonen og se an muligheten for at ordningen kan bli en del av Erasmus+ programmet.

AU 2015
  • SAIH sitt arbeidsutvalg er utrolig stolte over at Students at Risk ordningen nå kan bli spredd til alle europeiske land. Slik kan flere studenter som Sait få muligheten til å bli ferdig med utdannelsen sin og komme tilbake til sitt hjemland, enda bedre rustet til å jobbe for demokrati og menneskerettigheter. Students at Risk ordningen representerer kjernen i SAIHs arbeid med akademisk frihet og kan sies å være vårt motto «Utdanning for frigjøring» i praksis, sier Martine, Nicklas og Inga


Students at Risk Norge

Flere saker:

SAIHs prisutdeling i beste sendetid på NRK

SAIHs prisutdeling i beste sendetid på NRK

Sammen med Nils & Ronny i underholdningsprogrammet «Handlingens Menn» skal vi 30. desember ha en egen spesialkåring av prisen Rusty Radiator Award: Vinneren av den verste bistandsvideoen de siste fem årene. Men hvem blir det? Følg med!

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

For to uker siden kunne SAIH og NSO feire at regjeringen og UD viderefører Students at Risk-ordningen også i 2018. I behandlingen av statsbudsjettet for 2018 sier Stortinget at dette ikke er nok. 

Drap på urfolksstudent i Colombia

Drap på urfolksstudent i Colombia

Viviana Trochez Dagua (20) var nettopp uteksaminert student fra Universidad Intercultural de los Pueblos (UIP). Fredag 8. desember ble hun drept i forbindelse med kamper mellom væpnede aktører, ifølge menneskerettighetsorganisasjon NOMADESC. SAIH er dypt berørt av den tragiske hendelsen.