SAIH-rapport nå på spansk

SAIH-rapport nå på spansk

Rapporten "Ta først, spørre etterpå" ble utgitt i fjor høst i forbindelse med SAIHs kampanje om urfolks rettigheter i forbindelse med norske investeringer i Latin-Amerika. Rapporten er nå tilgjengelig på spansk, og ble offisielt lansert på partnermøte i Bolivia 4. mars.

SAIH-rapporten fokuserer særlig på utfordringer knyttet til urfolk og afroetterkommeres rett til konsultasjon og samtykke før større prosjekter etablerers eller utvides på deres landområder. Det er en tematikk som er vel kjent også i Bolivia.

- Vi kjenner oss veldig igjen i denne problematikken. Det kunne like gjerne vært en beskrivelse av situasjonen i Bolivia, kommenterer Juan Carlos Balderas.

Han jobber i SAIHs partnerorganisasjon CEADL, som blant annet jobber med å overvåke hvordan skatteinntektene fra olje- gassindustrien blir fordelt på landets befolkning. Samtidig jobber organisasjonen med å informere om hvordan miljø- og menneskerettigheter overholdes i forbindelse med industrien.

Les mer om SAIH i Bolivia.

- Vi har et godt lovverk som krever at staten skal konsultere urfolk før virksomhet etableres på deres landområder, men dette følges ikke opp i praksis, fortsetter Juan Carlos.

Bolivia SAIH rapport på spansk Eva presenterer

Rapportforfatter og programrådgiver Eva Maria Fjellheim presenterte rapporten på et seminar i La Paz, Bolivia, der alle SAIHs samarbeidsorganisasjoner deltok. Det var stor interesse rundt temaet som organisasjonene kunne kjenne seg igjen i.

De to case-studiene som presenteres i rapporten er hentet fra Colombia og Guatemala, men problematikken er å finne i mange land i Latin-Amerika. Det er stor interesse for urfolks landområder, fordi disse ofte er rike på olje, gass, tømmer, vann, jord, mineraler og edle metaller. Det har økt presset på urfolks landområder, og i mange tilfeller foregår resursutvinning på bekostning av urfolks grunnleggende menneskerettigheter.

Bolivia er sammen med Guatemala det eneste landet i Latin-Amerika der urfolk utgjør over halvparten av befolkningen, og har et sterkt lovverk som sikrer urfolks individuelle og kollektive rettigheter. Samtidig er landet storprodusent av olje og gass, noe som har skapt konflikt over bruk og rett til landområder.

Rapporten på spansk kan leses her.

Flere saker:

”Vi går for utdanningen vi drømmer om”

”Vi går for utdanningen vi drømmer om”

Nedover hovedgaten i byen Popayan i Colombia kommer en stor gruppe studenter. De roper ut slagord mot ytterligere kutt i offentlig høyere utdanning. Med høye stemmer og bannere uttrykker de at nok er nok. På ett av bannerne står det «Marchamos par la educatión que soñamos» - vi går for utdanningen vi drømmer om.