​- Stans militær bruk av skoler

​- Stans militær bruk av skoler

Verdens stater må få implementert konkrete tiltak for å hindre militær bruk av skoler og universiteter. Det understreker en ny oppdatert rapport lansert av Den globale koalisjonen for å beskytte utdanning fra angrep (GCPEA) i dag.

Å bruke skoler til militært formål i krigstider er en stor trussel mot studenter og deres utdanning, påpeker studien «Lessons In War 2015: Military Use of Schools and Universities during Armed Conflict».

GCPEAs rapport dokumenterer hvordan skoler stadig blir omgjort til militære brakker, forvarings- og avhørssentre, våpen- og ammunisjonslagre og som base til observasjon og skyting. Dette gjelder flertallet av konflikter rundt i verden. Siden 2005 har skoler i minst 26 land blitt brukt til slike formål.

Noen ganger blir skolene tatt over av soldater, men ofte brukes kun deler av skolene eller universitetene – noen klasserom, en egen etasje eller friområdene. På denne måten blir studenter eksponert for angrep eller annen vold. I de verste tilfellene har barn blitt skadet og drept, og skoler har blitt skadet eller totalt ødelagt som følge av at militære baser har tatt over.

Studien viser også at studenter har blitt seksuelt misbrukt og trakassert og ulovlig rekruttert til væpnede grupper. Militær bruk av skoler går også tydelig utover deres utdanningsmuligheter.

Les mer om studien her.

​SAIH deltar på konferanse i Oslo 28-29. mai

Som medlem i Den globale koalisjonen for å beskytte utdanning fra angrep (GCPEA) har SAIH deltatt aktivt i arbeidet med å få på plass nye internasjonale retningslinjer for å beskytte utdanning mot militær bruk.

Retningslinjene, kalt The Guidelines (tidligere Lucens Guidelines) ble lansert i desember 2014 og handler om å gjøre utdanningsinstitusjoner til nøytrale, ikke-militære soner i tråd med internasjonale humanitære regler.

Med den nye studien utgitt i dag oppfordres regjeringer til å bli med på «Safe Schools Declaration», som vil bli klargjort på en internasjonal konferanse i Oslo 28-29. mai, i regi av GCPEA. Gjennom denne deklarasjonen oppfordres statene til å implementere og aktivt fremme disse retningslinjene.

- Denne rapporten understreker behovet for økt beskyttelse av skoler og universiteter, og jeg vil berømme regjeringen for å ha tatt lederskap for å fremme de nye retningslinjene internasjonalt, sier leder i SAIH, Jørn Wichne Pedersen, som vil åpne sivilsamfunnsarrangementet 28. mai.


Les mer på www.protectingeducation.org.

Flere saker:

SAIHs prisutdeling i beste sendetid på NRK

SAIHs prisutdeling i beste sendetid på NRK

Sammen med Nils & Ronny i underholdningsprogrammet «Handlingens Menn» skal vi 30. desember ha en egen spesialkåring av prisen Rusty Radiator Award: Vinneren av den verste bistandsvideoen de siste fem årene. Men hvem blir det? Følg med!

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

For to uker siden kunne SAIH og NSO feire at regjeringen og UD viderefører Students at Risk-ordningen også i 2018. I behandlingen av statsbudsjettet for 2018 sier Stortinget at dette ikke er nok. 

Drap på urfolksstudent i Colombia

Drap på urfolksstudent i Colombia

Viviana Trochez Dagua (20) var nettopp uteksaminert student fra Universidad Intercultural de los Pueblos (UIP). Fredag 8. desember ble hun drept i forbindelse med kamper mellom væpnede aktører, ifølge menneskerettighetsorganisasjon NOMADESC. SAIH er dypt berørt av den tragiske hendelsen.