​Evalueringsoppdrag

​Evalueringsoppdrag

SAIH søker konsulenter til en evaluering av programmet "Utdanning og opplæring for urfolksungdoms rettigheter i Bolivia".

SAIH søker en konsulent eller et team av konsulenter til en evaluering av programmet "Utdanning og opplæring for urfolksungdoms rettigheter i Bolivia".

Frist for å levere tilbud er 15. februar.

Se oppdragsbeskrivelse på spansk, her.