​SAIH vinneren av Operasjon Dagsverk 2016

​SAIH vinneren av Operasjon Dagsverk 2016

Mandag var resultatet klart- norske elever har valgt SAIH som vinneren av årets Operasjon Dagsverk!

Operasjon Dagsverk er elevenes egen solidaritetsorganisasjon. Hvert år stemmer norske elever frem et prosjekt de ønsker å støtte. Pengene samler de inn under OD-dagen som arrangeres hver høst, hvor norske elever velger å gi én dag av egen utdanning, til inntekt for andres utdanning. Det er ikke småtteri de samler inn heller, rundt 30 millioner kroner i året. I år valgte elevene å gi pengene til SAIH og prosjektet «Utdanning-et kraftigere våpen», i Colombia.

«Til tross for at menneskerettighetssituasjonen i mange Latinamerikanske land er uholdbar, nedprioriterer Norge nå regionen i bistands- og utenrikspolitikken. Valget av Operasjon Dagsverk 2016 viser at norsk ungdom ikke er enige i denne kursendringen. Viktigst av alt; dette er en seier for ungdom i Colombia, og deres medvirkning i å bygge varig fred i landet» sier Nicklas Poulsen Viki, leder i SAIH.

Brosjyre side-1 bilder

Etter en 50 år lang borgerkrig, er dagens Colombia et samfunn preget av vold og mistillit. De pågående fredsforhandlingene har skapt forventninger, men en fredsavtale er bare første steg i riktig retning. For å skape fred må vi ha med oss hele samfunnet, ikke minst ungdom. Gjennom Operasjon Dagsverk 2016 skal vi støtte 10 000 ungdommer og deres kamp for fred i Colombia.

Sammen skal OD og SAIH:

  • Skape trygge skoler og lokalsamfunn
  • Bygge sterke organisasjoner som beskytter elever mot overgrep
  • Utdanne ungdomsledere som kan påvirke politikk og skape endring

« Vi er så utrolig glad over at vi, med støtten fra OD, kan utvide arbeidet vårt med ungdom i Colombia. De ungdommene jeg har møtt, har så mye mot og kraft til å jobbe for et bedre samfunn. Samtidig setter de enormt stor pris på solidariteten ungdommer i andre land viser. Jeg er sikker på at OD vil gjøre en positiv forskjell, og gleder meg til å begynne å jobbe med dette» sier Live Bjørge, programrådgiver i SAIH.

Olav B. Brekke, leder for Operasjon Dagsverk 2016, sier følgende om valget av SAIH som samarbeidspartner:

« Operasjon Dagsverk og SAIH er to organisasjoner som har veldig likt syn på hvordan ungdom bør fremstilles og hvordan ungdom kan være endringsaktører i eget liv. Jeg ser frem til å lage en fantastisk kampanje om den spennende problematikken i Colombia.»


Les mer om Operasjon Dagsverk også på http://www.od.no

Flere saker:

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

SAIHs partner Nomadesc i Colombia jobber med mennesker som på en eller annen måte er ofre for den politiske konflikten i landet. – Utdanning er et transformerende verktøy. I prosjektene våre har vi oppnådd at sektorer styrkes og myndiggjøres gjennom utdanning og forskning, sier Berenice Celeita, leder for menneskerettighetsorganisasjonen.

Continuous threats against academics in Turkey

Continuous threats against academics in Turkey

"In terms of academics, I see no light in the short term", says Sarphan Uzunoğlu, who fled Turkey through the Scholars At Risk Network. He now works at University of Tromsø, and fears that Turkey will experience great migration of academics and other highly educated people.