Med Operasjon Dagsverk til Colombia

7. mars i år vedtok Elevtinget å tildele årets Operasjon Dagsverk til SAIH. I mai ble OD-leder Olav Bjelland Brekke og informasjonsansvarlig Trond Tveit med SAIH til Colombia for å lære om årets OD-prosjekt og om situasjonen for urfolk, afroetterkommere og studenter.

Colombia-mai-2016

Første stopp på reisen var Cali, hvor vi besøkte to videregående skoler og lærte om hvordan det er å være elev i Colombia, og om viktigheten av å kjenne sine rettigheter som ungdom og som elev. Olav og Trond intervjuet elever og lærere til ODs dokumentarfilm, som sendes ut til alle skoler i Norge som er med på OD.

Colombia-mai-2016-2

Dagen etter gikk turen til Jamundí, en liten by sør for Cali. På Institucion Educativa Simon Bolivar er elevorganisasjonen ANDES godt organisert, og vi møtte tre grupper elever som fortalte oss om hvordan det er å være elev, arbeid med militærnekting og rettigheter. Trond var et yndet selfie-objekt for elevene.

Colombia-mai-2016-3

Sammen med urfolksorganisasjonen CRIC besøkte vi en interkulturell skole inne i urfolksområdet La Laguna, i kommunen Caldono i Cauca. At skolen er interkulturell betyr at det ikke bare går elever med urfolksbakgrunn på skolen, men også afroetterkommere og mestizos, og at et viktig mål er at alle skal verdsette hverandres kultur. På skolen fokuserer de blant annet på å lære nasa-folkets tradisjonelle håndverk, som veving av bånd og fletting av kurver og hatter.

På skolen har de et elevråd som er laget etter modell av urfolks egen lokale styringsstruktur, cabildo. Stokken elevene bærer er et symbol på at de er valgt til ledere. Slik forbereder skolen barn og unge på å ta rollen som ledere i sine lokalsamfunn når de blir voksne. Caldono er et område som er hardt rammet av borgerkrigen, og hvor mange unge har blitt rekruttert til geriljaen. Urfolksorganisasjonene er opptatt av å legge godt til rette for disse ungdommene når de etter fredsavtalen skal demobiliseres og vender tilbake til lokalsamfunnene sine.

Colombia-mai-2016-PCN

Med afrocolombianerorganisasjonen PCN besøkte vi bygda Yolombo i Suarez kommune i Cauca. Her møtte vi ungdommer som kunne fortelle at lokalbefolkningen har klart å kaste ut gruveselskapet AngloGold Ashanti, som kom inn og ville grave etter gull i et område som afrocolombianerne har rettigheter til. En foreløpig rettskjennelse har gitt lokalsamfunnet seieren. Men mange aktivister opplever å bli truet, og en ung kvinne som sto fram i kampen mot gruveselskapet har måttet flytte fra bygda fordi hun var rett for sitt eget liv.

Colombia-mai-2016-5

Afrocolombianerne graver etter gull på tradisjonelt vis, og ikke med store maskiner som ødelegger landskapet og forurenser med kjemikalier.

Colombia-2016-6

Dans er et tradisjonelt uttrykk som afrocolombianerne er stolte av, og som de lærer bort til barna. Det går ikke an å forlate Colombia uten å ha lært å danse Salsa! Olav og Trond måtte gå gjennom et salsakurs hos danseren Elier i Yolombo.

Flere saker:

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

For to uker siden kunne SAIH og NSO feire at regjeringen og UD viderefører Students at Risk-ordningen også i 2018. I behandlingen av statsbudsjettet for 2018 sier Stortinget at dette ikke er nok. 

Drap på urfolksstudent i Colombia

Drap på urfolksstudent i Colombia

Viviana Trochez Dagua (20) var nettopp uteksaminert student fra Universidad Intercultural de los Pueblos (UIP). Fredag 8. desember ble hun drept i forbindelse med kamper mellom væpnede aktører, ifølge menneskerettighetsorganisasjon NOMADESC. SAIH er dypt berørt av den tragiske hendelsen.

Radi-Aid Awards 2017: Her er vinnerne

Radi-Aid Awards 2017: Her er vinnerne

Et innslag med Ed Sheeran fra britiske Comic Relief fikk prisen for årets verste innsamlingsvideo i bistandsbransjen, under SAIHs årlige prisutdeling Radi-Aid Awards. Den gjeveste prisen gikk til War Child Nederland. Begge vinnere har respondert på utmerkelsen.