​Kjemper for deltagelse i fredsprosessen

​Kjemper for deltagelse i fredsprosessen

- Afrocolombianere er totalt ekskludert fra fredsprosessen, sier Sara Valencia og Naka Mandinga, som er på besøk i Oslo for å synliggjøre situasjonen overfor norske myndigheter.

En stor nasjonal mobilisering har pågått i Colombia siden 30. mai. Over 30.000 personer deltar, både urfolk, afrocolombianere og bønder. Siste meldinger er minst 150 skadde og 3 drept, som følge av sammenstøt med opprørspolitiet.

Hensikten med mobiliseringen er å vekke oppmerksomhet rundt en rekke krav og lovnader som de mener colombianske myndigheter har neglisjert. Dette gjelder blant annet tilbakeføring av kollektive landområder og urfolks- og afrobevegelsens innflytelse på fredsprosessen i Havanna.

- Det mobiliseres over hele landet, for å sette søkelyset på lovnadene som regjeringen ikke har fulgt opp, forteller Naka Mandinga og Sara Valencia, begge fra PCN (Proceso de Comunidades Negras), den afrocolombianske bevegelsen i Colombia.

De har nettopp startet sin rundreise i Europa for å sette søkelyset på situasjonen for afrocolombianere i fredsprosessen.

- Afrocolombianere er totalt ekskludert fra fredsprosessen. Vi ønsker å bestemme over vår fremtid og få bruke våre rettigheter – som er nedtegnet i loven. Ingen har spurt oss om våre ønsker for Colombias framtid, sier Mandinga.

Demonstrasjonene som foregår nå er en del av en større mobilisering blant afrocolombianere de siste månedene. Også i april pågikk en demonstrasjon i delstaten Cauca.

​Forventninger til Norge

Afrocolombianere er en usynliggjort gruppe i Colombia. De opplever stadig diskriminering og brudd på sine rettigheter som individ og som folk. Deres tradisjonelle landområder blir i stor grad overtatt av private og internasjonale selskaper som driver ressurs- og mineralutvinning. De er også ekskludert fra å bli hørt i fredsprosessen.

SAIH får stadig historier fra partnere som forteller om en spent situasjon på bakken i Colombia. Nylig ble også fire studentledere arrestert av sivilt politi.

- Som tilrettelegger for fredsforhandlingene håper vi norske myndigheter vil høre på våre krav om deltagelse, sier Mandinga og Valencia.

I Norge skal de også ha møter med Colombiaforum og Norske Samers Riksforbund.

Se videoklipp hvor Sofia Garzón fra PCN snakker om den pågående mobiliseringen.

Flere saker:

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

SAIHs partner Nomadesc i Colombia jobber med mennesker som på en eller annen måte er ofre for den politiske konflikten i landet. – Utdanning er et transformerende verktøy. I prosjektene våre har vi oppnådd at sektorer styrkes og myndiggjøres gjennom utdanning og forskning, sier Berenice Celeita, leder for menneskerettighetsorganisasjonen.

"Jeg har sett hvor viktig utdanning er"

"Jeg har sett hvor viktig utdanning er"

Omar Andrés Gómez Orduz (31) er president i den nasjonale studentorganisasjonen ACEU i Colombia. Han ønsker å bidra til et fredeligere Colombia og mener lik tilgang til god utdanning er avgjørende for å få dette til.

Drap på urfolksstudent i Colombia

Drap på urfolksstudent i Colombia

Viviana Trochez Dagua (20) var nettopp uteksaminert student fra Universidad Intercultural de los Pueblos (UIP). Fredag 8. desember ble hun drept i forbindelse med kamper mellom væpnede aktører, ifølge menneskerettighetsorganisasjon NOMADESC. SAIH er dypt berørt av den tragiske hendelsen.