Fredsavtalen i havn i Colombia

Fredsavtalen i havn i Colombia

Fredsforhandlinger mellom den colombianske regjeringen og geriljaorganisasjonen FARC-EP er nå avsluttet. Fredsavtalen er dermed klar for signering.

Avtalen vil ifølge colombianske medier underskrives 23.september. Det er knyttet stor spenning til folkeavstemningen i starten av oktober, hvor befolkningen skal gi sin tilslutning til avtalen.

Dette betyr slutten på en over 60 års konflikt med enorme humanitære konsekvenser og store lidelser for befolkningen. Over tre hundre tusen mennesker har mistet livet og nærmere 7 millioner er flyktninger og internt fordrevne.

Norge og Cuba har vært tilretteleggere for forhandlingene, som startet i Hurdal i oktober 2012. Der ble rammene for forhandlingene lagt i form av seks forhandlingstema som partene har arbeidet seg gjennom punkt for punkt.

Les NTB-sak om fredsavtalen.

Ungdoms deltagelse avgjørende for fremtiden

Samtidig med at avtalen underskrives pågår det fremdeles krigshandlinger i Colombia, og menneskerettighetene brytes.

I Colombia samarbeider SAIH med organisasjoner fokuserer på akademisk frihet for studenter og ansatte i utdanningssektoren, samt unge urfolk og afro-etterkommeres rettigheter. Årets Operasjon Dagsverk går til dette arbeidet.

- En fredsavtale er bare første steg i riktig retning. For å skape fred må vi ha med oss hele samfunnet, ikke minst ungdom. Gjennom Operasjon Dagsverk 2016 skal vi støtte 10 000 ungdommer og deres kamp for et fredeligere og mer rettferdig samfunn i Colombia, sier SAIHs leder Inga Marie Nymo Riseth.

SAIHs samarbeidsorganisasjoner i Colombia opplever stadig trusler og overgrep i kampen for sine rettigheter.

- Det blir svært viktig å støtte ungdom, menneskerettighetsforkjempere og sivilsamfunn som skal begynne å bygge et fredeligere Colombia. Det er nå jobben starter, sier Riseth.

Flere saker:

Drap på urfolksstudent i Colombia

Drap på urfolksstudent i Colombia

Viviana Trochez Dagua (20) var nettopp uteksaminert student fra Universidad Intercultural de los Pueblos (UIP). Fredag 8. desember ble hun drept i forbindelse med kamper mellom væpnede aktører, ifølge menneskerettighetsorganisasjon NOMADESC. SAIH er dypt berørt av den tragiske hendelsen.

Students At Risk videreføres

Students At Risk videreføres

Endelig kan vi annonsere at Students At Risk-ordningen fortsetter med et fjerde opptak høsten 2018. – Dette er en gledens dag for SAIH, NSO og mange andre støttespillere som lenge har jobbet for ordningen, sier Beathe Øgård og Mats Beldo, ledere av SAIH og NSO.