SAIH gratulerer verdens lærere!

SAIH gratulerer verdens lærere!

Over hele verden kjemper lærere og akademikere en hard kamp for retten til akademisk frihet. De risikerer å miste jobben, oppleve vold eller overgrep. De fortjener vår anerkjennelse og solidaritet gjennom hele året, men ikke minst i dag- verdens lærerdag.  

Akademisk frihet og høyere utdanning er under angrep. Vi er stadig vitne til at akademikere som står fremst på barrikadene i sin kamp for demokrati og menneskerettigheter, blir forsøkt truet til taushet og sett på som en trussel av autoritære regimer. Det siste året har det blitt registrert 257 angrep i 35 land mot forskere, studenter, ansatte og utdanningsinstitusjoner (Scholars at Risk, Free to Think 2017). Disse angrepene inkluderer dødsfall, vold, forsvinninger, urettmessige rettsforfølgelse og arrestasjoner, tap av stillinger og utvisninger fra universiteter, reiserestriksjoner og angrep på høyere utdanningsinstitusjoner for eksempel i form av militær okkupasjon. Dette er en bekymringsverdig trend som er ødeleggende, ikke bare for de direkte berørt, men også for samfunn som helhet, da man fratas kunnskap og en levende samfunnsdebatt som er demokratifremmende.  

Dessverre kan vi ikke ta for gitt at grunnleggende verdier og rettigheter som ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og akademisk frihet blir respektert. Internasjonalt er det et sterkt behov for å styrke internasjonale normer og regler for å beskytte akademikere, i tillegg til å anerkjenne at disse angrepene er del av et globalt fenomen og må fordømmes som brudd på menneskerettighetene.

Akademikere skal ikke måtte legge bånd på seg selv eller sin forskning. Vi i SAIH står sammen med akademikere internasjonalt for at demokrati og menneskerettighetene skal være spillereglene verden styres etter.

Akademikere skal ikke måtte legge bånd på seg selv eller sin forskning. Vi i SAIH står sammen med akademikere internasjonalt for at demokrati og menneskerettighetene skal være spillereglene verden styres etter.

Høyere utdanningsinstitusjoner er viktige arenaer for kritisk tenkning og debatt. Utviklingen av faglig sterke forskningsmiljøer er viktig for å fremme langsiktig økonomisk vekst, demokratiutvikling og fattigdomsbekjempelse. Forskere har et samfunnsansvar ved å opplyse offentligheten og bidra med forskningsresultater, stimulere til debatt og utformingen av gode politiske løsninger som er kunnskapsbasert for å møte morgendagens utfordringer. Kunnskap må være et fellesgode ikke bare i Norge, men også i et globalt perspektiv.

Les også: Verdens tøffeste lærere.

Jeg er glad for at vi har akademikere i Norge som reagerer og handler i solidaritet når man ser at akademisk frihet blir truet og for eksempel tyrkiske kollegaer blir angrepet ved å skrive støttebrev og tar i bruk politiske kanaler. Dette er konkrete eksempler på et globalt felleskap, ikke bare rundt forskning og utdanning, men rundt de grunnleggende verdiene akademisk frihet og universitetenes autonomi. Jeg er glad for at en majoritet av norske universiteter og høgskoler er del av Scholars at Risk Norge og tar imot truede forskere og tilbyr de midlertidige posisjoner og et «safe space».

I år er det tjue år siden UNESCO vedtok en egen anbefaling for ansatte innen høyere utdanning «Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel». Dette er det eneste internasjonale instrumentet som anerkjenner akademisk frihet og universitetenes autonomi som grunnleggende verdier innen høyere utdanning. For å markere dette inviterer SAIH og Scholars at Risk Norge organisasjoner, akademikere, studenter og andre interesserte til seminaret “Academic freedom for all? Commercialisation & populism as rising threats to free research” 17.oktober på Litteraturhuset i Oslo.  

I SAIH arbeider vi for å styrke arbeidet til akademikere som kjemper for retten til høyere utdanning og akademisk frihet.

Helt til slutt ønsker jeg å komme med en oppfordring til norske lærere og professorer om å støtte vårt arbeid internasjonalt. Dette kan gjøres for eksempel ved å sende en SMS med kodeord «SOLIDARITET» til 2380, hvor du bidrar med 150 kroner i måneden. 

Flere saker:

Students At Risk videreføres

Students At Risk videreføres

Endelig kan vi annonsere at Students At Risk-ordningen fortsetter med et fjerde opptak høsten 2018. – Dette er en gledens dag for SAIH, NSO og mange andre støttespillere som lenge har jobbet for ordningen, sier Beathe Øgård og Mats Beldo, ledere av SAIH og NSO.

Militærkupp eller internoppgjør i Zimbabwe?

Militærkupp eller internoppgjør i Zimbabwe?

I natt ble det kjent at militæret tok over makten i Zimbabwe. Militæret understreket på nasjonal TV at dette ikke var et kupp, og at president Mugabe og hans familie er trygge og i sikkerhet. Natten og dagens hendelser kommer etter en stadig økende tilspissing av den interne kampen i Mugabes parti ZANU-PF. Maktkampen har stått om hvem som skal etterfølge Mugabe som har vært president i Zimbabwe siden 1980, og som nå er 93 år.