​  Derfor er høyere utdanning avgjørende

​ Derfor er høyere utdanning avgjørende

- Uten høyere utdanning og forskning når vi aldri FNs bærekraftsmål, sier SAIHs leder Inga Marie Nymo Riseth.


I 2015 gikk verdens ledere sammen om en global agenda for å utrydde fattigdom gjennom bærekraftig utvikling og for å fremme godt styresett og fredelige samfunn innen 2030. I tråd med FNs 17 bærekraftsmål er hovedmålet til norsk utviklingspolitikk å utrydde fattigdom. SAIH vil bidra til å nå både bærekraftsmålene og norske utviklingspolitiske mål ved å satse på høyere utdanning.

I en ny kampanje om bærekraftsmålene gjennom ForUM-nettverket forteller SAIHs leder om hvorfor høyere utdanning er viktig, med fokus på mål nummer 4 - god utdanning.

- Utdanning er også et viktig verktøy for oppnå andre bærekraftsmål. Utdanning kan bidra til å nå mål knyttet til fattigdomsreduksjon, utryddelse av sult, bedre helse, likestilling, bærekraftig jordbruk, bedre infrastruktur og mer inkluderende og rettferdige samfunn, sier Riseth.

Syv av bærekraftsmålene har forskning i ett eller flere delmålene, og en av de sentrale funksjonene til høyere utdanning er nettopp å produsere ny og videreføre eksisterende kunnskap.

- Høyere utdanning er essensielt for gjennomføringen av sentrale samfunnsoppgaver. Ved å stimulere til kritisk tenkning kan høyere utdanning gi folk de nødvendige redskapene til å bryte ned strukturer som skaper og opprettholder fattigdom, understreker Riseth.

Se andre norske organisasjoner fortelle om bærekraftsmålene i flere videoer her.

Flere saker:

Rettsak mot akademikere i Tyrkia

Rettsak mot akademikere i Tyrkia

I dag startet de første av mange rettsaker mot akademikere i Tyrkia, som i januar 2016 signerte et opprop mot myndighetenes behandling av sivile kurdere. Students At Risk-student Ekin Baris Sah var en av dem. Nå risikerer han 7,5 års fengsel.

Students At Risk videreføres

Students At Risk videreføres

Endelig kan vi annonsere at Students At Risk-ordningen fortsetter med et fjerde opptak høsten 2018. – Dette er en gledens dag for SAIH, NSO og mange andre støttespillere som lenge har jobbet for ordningen, sier Beathe Øgård og Mats Beldo, ledere av SAIH og NSO.