Velkommen til SAIHs Årsmøte 2017

Velkommen til SAIHs Årsmøte 2017

Årsmøtet er SAIHs høyeste organ og legger føringer for alt SAIH jobber med. Vi håper så mange medlemmer som mulig har anledning til å delta. Meld deg på her!

Tid: 29.-30. april 
Sted: Mariboes gate 8, 0183 Oslo 

Påmelding

I tråd med SAIHs statutter har alle SAIHs lokallag to delegatplasser, og alle øvrige medlemmer en delegatplass. I tillegg kan SAIHs sende to observatører, og øvrige medlemmer kan sende én observatør. Dersom dere ønsker å sende flere, vennligst ta kontakt slik at vi kan vurdere om det er plass til det.

SAIH dekker billigste og mest miljøvennlige reisealternativ for alle delegater. Alle kvitteringer må tas vare på, og refusjonsskjema fylles ut i etterkant. Observatørers reise må dekkes av det lokallag eller organisasjonen de representerer.

Påmeldingsfrist er fredag 7. april.

Påmelding er bindende. I tillegg til elektronisk påmelding må du sende inn fullmaktsskjema (ligger i kolonne til høyre på denne siden). Fullmaktskjema må signeres av leder (evt. stedfortreder) for din organisasjon / lokallag og sendes inn elektronisk (skannet dokument). Send fullmaktskjema til saih@saih.no.

Alle deltakere oppfordres til å finne privat overnatting selv. Dersom du ikke har mulighet til å finne overnatting på egenhånd, vil vi bistå med privat innlosjering hos SAIHs frivillige aktivister i Oslo.

Viktige frister

Statuttendringsforslag: 
Endringsforslag til statuttene må være SAIH styre i hende senest seks uker før Årsmøtet, altså innen 17. mars. Du kan laste ned statuttene til SAIH og andre grunndokumenter, her.

Forslag til politisk tema 2018:
SAIHs Årsmøte velger politisk tema for SAIHs politiske kampanje. Fristen for å sende inn forslag til politisk tema er 12. april, dersom du ønsker at det skal bli vurdert av Styret og sendt ut til Årsmøte-deltakerne i forkant av møtet. Forslag som kommer inn etter denne fristen vil kun bli skrevet ut og distribuert ved møtestart. Skjema for politisk tema-forslag kommer ut sammen med sakspapirene.

Forberedende møte fredag

For de som har lyst arrangerer vi et forberedende seminar på fredag 28. april kl. 17.00. Hvis ikke du har vært på et Årsmøte i SAIH vil dette være en god mulighet til å få innsikt i hvordan et Årsmøte foregår, og bli kjent med begreper og regler (votering, debatt, valg, innstilling, dissens, forretningsorden, osv.) som brukes. Vi vil også svare på spørsmål dere kan ha til sakspapirer eller annet. Det vil bli servert lett mat på dette møtet.

Still til valg!

Et verv i SAIH er inspirerende, lærerikt og utfordrende. SAIH trenger kandidater til Arbeidsutvalget, Styret, Landsrådet, Informasjonskomiteen, Kontrollkomiteen og Valgkomiteen. Les mer, her.

Ta gjerne kontakt med Jørn, Nicklas og Emilie i Valgkomiteen på valnemnd@gmail.com.

Se kandidaters motivasjonsbrev til alle verv her 

Flere saker:

SAIHs prisutdeling i beste sendetid på NRK

SAIHs prisutdeling i beste sendetid på NRK

Sammen med Nils & Ronny i underholdningsprogrammet «Handlingens Menn» skal vi 30. desember ha en egen spesialkåring av prisen Rusty Radiator Award: Vinneren av den verste bistandsvideoen de siste fem årene. Men hvem blir det? Følg med!

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

Anbefaler tre nye år med Students At Risk

For to uker siden kunne SAIH og NSO feire at regjeringen og UD viderefører Students at Risk-ordningen også i 2018. I behandlingen av statsbudsjettet for 2018 sier Stortinget at dette ikke er nok. 

Drap på urfolksstudent i Colombia

Drap på urfolksstudent i Colombia

Viviana Trochez Dagua (20) var nettopp uteksaminert student fra Universidad Intercultural de los Pueblos (UIP). Fredag 8. desember ble hun drept i forbindelse med kamper mellom væpnede aktører, ifølge menneskerettighetsorganisasjon NOMADESC. SAIH er dypt berørt av den tragiske hendelsen.