Akademisk Lunsj med Anne Hellum

Akademisk Lunsj med Anne Hellum

Hvilken rolle kan universitetene spille for å fremme kvinners rettigheter? Vi er veldig glad for å få besøk av Anne Hellum, professor ved Universitetet i Oslo, som skal dele sine refleksjoner og erfaringer med oss, fra både Norge og Zimbabwe.

Hellum var med å starte JURK, juridisk rådgivning for kvinner. Hun var også den som startet faget kvinnerett ved universitetet i Oslo og universitetet i Zimbabwe. I dag er hun leder for Avdeling for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett (KVIBALD) ved UiO og gjesteprofessor ved the Southern and Eastern African Center in Women’s Law at the University of Zimbabwe (SEARCWL).

Akademisk Lunsj er en uformell møteplass for SAIHs medlemmer, samarbeidspartnere og venner. Hit inviterer vi spennende foredragsholdere for å snakke om aktuelle temaer knyttet til høyere utdanning og akademisk frihet, over en enkel lunsj. Vi ser frem til et inspirerende foredrag og håper du har anledning til å komme!

Tid og sted: Torsdag 29. juni kl. 12-13, på SAIHs kontor i Mariboes gate 8.

Påmelding: Send en mail til info@saih.no innen tirsdag 27. juni for påmelding. Gi beskjed dersom du har allergier el. 

Flere saker:

Behov for kunnskapsbasert utviklingspolitikk

Behov for kunnskapsbasert utviklingspolitikk

Det forskes mer på bistand enn noe annet innen utenriksfeltet. Likevel viser evalueringer gang på gang at norske beslutningstagere ikke bruker forskningen når de utformer utviklingspolitikk. Dette er bekymringsverdig og øker sjansen for at våre politikere fatter beslutninger på feilaktig grunnlag. 

Kjære student, takk for tierne!

Kjære student, takk for tierne!

Et nytt semester er i full gang og semesteravgiften er betalt. Er du en av dem som bidro med noen ekstra tikroninger til SAIH? Her forteller vi hva pengene går til.