Akademisk Lunsj med Anne Hellum

Akademisk Lunsj med Anne Hellum

Hvilken rolle kan universitetene spille for å fremme kvinners rettigheter? Vi er veldig glad for å få besøk av Anne Hellum, professor ved Universitetet i Oslo, som skal dele sine refleksjoner og erfaringer med oss, fra både Norge og Zimbabwe.

Hellum var med å starte JURK, juridisk rådgivning for kvinner. Hun var også den som startet faget kvinnerett ved universitetet i Oslo og universitetet i Zimbabwe. I dag er hun leder for Avdeling for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett (KVIBALD) ved UiO og gjesteprofessor ved the Southern and Eastern African Center in Women’s Law at the University of Zimbabwe (SEARCWL).

Akademisk Lunsj er en uformell møteplass for SAIHs medlemmer, samarbeidspartnere og venner. Hit inviterer vi spennende foredragsholdere for å snakke om aktuelle temaer knyttet til høyere utdanning og akademisk frihet, over en enkel lunsj. Vi ser frem til et inspirerende foredrag og håper du har anledning til å komme!

Tid og sted: Torsdag 29. juni kl. 12-13, på SAIHs kontor i Mariboes gate 8.

Påmelding: Send en mail til info@saih.no innen tirsdag 27. juni for påmelding. Gi beskjed dersom du har allergier el. 

Flere saker:

Militærkupp eller internoppgjør i Zimbabwe?

Militærkupp eller internoppgjør i Zimbabwe?

I natt ble det kjent at militæret tok over makten i Zimbabwe. Militæret understreket på nasjonal TV at dette ikke var et kupp, og at President Mugabe og hans familie er trygge og i sikkerhet. Natten og dagens hendelser kommer etter en stadig økende tilspissing av den interne kampen i Mugabes parti ZANU-PF. Maktkampen har stått om hvem som skal etterfølge Mugabe som har vært president i Zimbabwe siden 1980, og som nå er 93 år. 

Tenk før du deler på sosiale medier

Tenk før du deler på sosiale medier

Både individuelle, organisasjoner og kommersielle aktører har et stort ansvar for å fremme etisk bruk av sosiale medier, mener SAIH. Derfor lanserer vi en egen guide for bruk av sosiale medier blant frivillige og reisende til utviklingsland.