Colombia: Ble fengslet for sin forskning

Colombia: Ble fengslet for sin forskning

- I Colombia har forfølgelsen av kritisk tenkning vært systematisk, særlig på universitetene, sier sosiologiprofessor Miguel Angel Beltrán, som har vært fengslet for sin forskning og sitt samfunnsengasjement. 

Miguel Angel Beltrán er sosiolog og historiker ved Universidad Nacional, i Bogota, Colombia. Siden 2009 har han blitt fengslet to ganger, og har til sammen sittet tre år i et høysikkerhetsfengsel, anklaget for terrorisme på grunn av sin forskning og sitt samfunnsengasjement. 

SAIH møtte Beltrán under ACEUs kongress i Cartagena i november i fjor, bare en måned etter at han ble løslatt og frikjent for alle anklager. Han fortalte om den pressede situasjonen for universitetssektoren og kampen for den akademiske friheten i landet.

- Vi har fått på plass en fredsavtale og regjeringen har vist politisk vilje til å bygge fred i landet, men likevel fortsetter de å bruke tradisjonelle måter å undertrykke og kneble protester med spesialstyrker. Universitetene bruker også mer subtile metoder for å kneble studenter og universitetsprofessorer. Det er et problem at akademikere har begynt å sensurere seg selv og sin forskning på grunn av frykt, fortalte Beltrán.

Les SAIHs artikkel om løslatelsen i september 2016.

Beltrán skrev to akademiske tekster som ble brukt som bevis mot ham i rettsaken. Den første heter «studenter, politikk og universitetet» og ble utgitt i 2004. Artikkelen handler om studenters historiske rolle i samfunnskampen i Colombia og Latin-Amerika. 

- Denne ble brukt som bevis på at jeg oppfordret studenter til å gjøre opprør. Den andre teksten ble utgitt i 2006 og handler om retten til å gjøre opprør. I konklusjonen skrev jeg om væpnede grupper som oppsto på grunn av Uribes statsterrorisme og om statlige voldsbruk. Uribes politikk gikk ut på at det ikke var krig, men terrorister og gerilja grupper som man måtte slå ned på.

I fengsel fortsatte han å skrive og gjøre forskning. Han ga ut tre bøker: om erfaringen i fengselet, historien om de ulike aktørene i konflikten og om FARC.

- Jeg ble ikke fengslet bare på grunn av det jeg skrev, men også på grunn av andre ting som skjedde på universitetet. Under forrige fredsprosess med FARC i 1999 fikk jeg mulighet til å møte ledelsen i FARC og intervjue dem, men dette ble brukt imot meg. Jeg fikk mulighet til å reise som forsker for å snakke med dem, men det ble sett på som en kriminell handling, selv om det ikke er noe eksplisitt forbud nevnt i lovverket, forteller Beltrán.

Flere saker:

"Jeg har sett hvor viktig utdanning er"

"Jeg har sett hvor viktig utdanning er"

Omar Andrés Gómez Orduz (31) er president i den nasjonale studentorganisasjonen ACEU i Colombia. Han ønsker å bidra til et fredeligere Colombia og mener lik tilgang til god utdanning er avgjørende for å få dette til.

January Action to #SaveAhmad

January Action to #SaveAhmad

SAIH joins Scholars at Risk in taking action on behalf of Dr. Ahmadreza Djalali, a peaceful scholar sentenced to death in Iran.