Grunndokumenter og ressurser

Her er en oversikt over SAIHs styringsdokumenter. Klikk deg videre nederst på siden om du ønsker mer oversikt over økonomien.

Statutter 

Dette er SAIHs "grunnlov". Statuttene kan endres på hvert årsmøte med 2/3 flertall. I statuttene defineres blant annet SAIHs formål, organisasjonsoppbygging og hvem som vedtar hva i organisasjonen.
Les Statuttene her>

Prinsipprogram

Definerer SAIHs ideologiske grunnlag.
Les Prinsipprogrammet 2014-2017 her> 

Politisk plattform

Definerer hvilke tematiske fokusområder SAIH skal prioritere i det politiske påvirkningsarbeidet, og målsetningene innenfor de ulike områdene. 
Les Politisk plattform 2015-2018 her>

Solidaritetsstrategi

Definerer tema og fokus for SAIHs prosjekter, program og samarbeidspartnere i perioden, og i hvilke geografiske regioner SAIH skal jobbe. Les Solidaritetsstrategien 2012-2017 her > 

Akademikerstrategi

SAIHs strategi for inkludering av akademikere i organisasjonen.
Les Akademikerstrategien 2015 her>

Informasjonsstrategi

Inkluderer alt av SAIHs informasjonsarbeid og hvilke områder vi skal prioritere i informasjonsarbeidet. Gjelder både det som er finansiert av Norad og SAIHs innsamlede midler og andre inntekter. 
Les Informasjonsstrategi 2015-2018 her>

Handlingsprogram 

Er årsplanen til SAIH som legger føringer på hva SAIH skal jobbe med i året som kommer, både sentralt og i lokallagene.
Les Handlingsprogram 2016-2017 her>

Resolusjoner

Årsmøtet 2016:
Høyere utdanning må prioriteres i oppfølgingen av bærekraftsmålene

Årsmøtet 2015: 
Ingen resolusjoner vedtatt.

Årsmøtet 2014:
Studentrettigheter og akademisk frihet i Palestina og i Israel.
Stopp diskriminering av iranske studenter i Norge

Årsmøtet 2013:
Informasjonsstøtten-selvhjelp til norske hoder!
Ja til kreative og nyanserte folkeopplysere!
Støtte til urfolk og afroetterkommere i Latin-Amerika

Årsmøtet 2012:
Boikott Elsevier!
Støtte til studenter fra Vest-Sahara!

Årsmøte 2011:
Scholars at Risk (SAR)
Students at Risk
Utdanning for frigjøring