Medlemmer

SAIH har totalt 50 medlemmer. Våre medlemmer består i dag av 23 studentdemokratier ved høyere utdanningsinstitusjoner, 3 landsomfattende interesseorganisasjoner for studenter ved universitet og høgskoler, 5 universitetsstyrer, 3 landsomfattende interesseorganisasjoner for studenter ved universitet og høgskoler i Norge, 5 landsomfattende arbeidstakerorganisasjoner for akademikere, og 11 lokallag ved universiteter og høgskoler over hele landet.

A. Høyeste studentorgan:

Allmøtet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Studentforeningen ved Norges Handelshøyskole

Studentorganisasjonen i Bodø

Studentorganisasjonen ved Høgskolen i Hedmark

Studentorganisasjonen ved Høgskolen i Lillehammer

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

Studentorganisasjonen ved Universitetet i Agder

Studentparlamentet ved NLA Høgskolen

Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen

Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Studentparlamentet i Nord-Trøndelag

Studentparlamentet ved Høgskolen i Østfold

Studentparlamentet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane

Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo

Studentparlamentet ved Universitetet i Stavanger

Studenttinget ved Høgskolen i Molde

Studenttinget ved Høgskolen i Volda

Studenttinget ved NMBU

Studenttinget ved NTNU

Studentstyret ved Samisk Høyskole

Studentrådet ved Dronning Mauds Minne Høgskole

B. Landsomfattende interesseorganisasjoner for studenter ved universitet og høgskoler i Norge.

Norsk Studentorganisasjon (NSO)

Pedagogstudentene (PS)

International Students' Union of Norway (ISU)

C. Styret ved universitet og høgskoler i Norge.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norsk teknisk-naturvitenskaplige universitet

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

D. Landsomfattende arbeidstakerorganisasjoner for akademikere i Norge.

Akademikerne

Fellesorganisasjonen (FO)

Forskerforbundet

Norsk Tjenestemannslag

Samfunnsviterne

UNIO (Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede)

Utdanningsforbundet Industri Energi Student

E. SAIHs lokallag 

SAIH-Bergen

SAIH-Bislet

SAIH-Blindern

SAIH-Bodø

SAIH-Hedmark

SAIH-Kristiansand

SAIH-Lillehammer

SAIH-Stavanger

SAIH-Tromsø

SAIH-Trondheim

SAIH-Ås