Bli SAIH-Støttespiller

Bolivia

Bolivia er et land rikt på naturressurser som olje, gass og metaller. Likevel er dette det fattigste landet i Sør-Amerika. De viktigste næringene her er jordbruk og gruvedrift. Majoriteten av befolkningen, mellom 40 og 60 % er urbefolkning, som gjennom historien og frem til i dag har opplevd voldsom diskriminering. SAIH har jobbet i Bolivia siden 1979. I dag samarbeider vi med seks organisasjoner som jobber for å styrke tilgangen til god utdanning og opplæring for urfolk, slik at de får oppfylt sine rettigheter.

Bolivia-klasserom CEFOS EIB .

Utdanningsorganisasjonen CEFOS EIB -Escoma gir videreutdanning til lærere på landsbygda, med fokus på tospråklig interkulturell utdanning og yrkesopplæring. I perioden 2009-12 fikk 100 lærere videreutdanning, og 65 ungdommer fra Escoma fikk lederopplæring.

Bilde: SAIH 2015

​Vuajnah! Se!

​Vuajnah! Se!

I anledning samefolkets dag - lanserer SAIH nettsider på sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk.

​Evalueringsoppdrag

​Evalueringsoppdrag

SAIH søker konsulenter til en evaluering av programmet "Utdanning og opplæring for urfolksungdoms rettigheter i Bolivia".

SAIH-rapport nå på spansk

SAIH-rapport nå på spansk

Rapporten "Ta først, spørre etterpå" ble utgitt i fjor høst i forbindelse med SAIHs kampanje om urfolks rettigheter i forbindelse med norske investeringer i Latin-Amerika. Rapporten er nå tilgjengelig på spansk, og ble offisielt lansert på partnermøte i Bolivia 4. mars.