Fredsforhandlinger Colombia: - Paramilitære kan undergrave fredsprosessen

- De paramilitære gruppene i Colombia kjemper mot politiske partier og organisasjoner for å bevare status quo. Og myndighetene har latt dem gjøre det, sier tidligere studentleder Diego Marin.

Les mer om Diego Marin som måtte flykte fra hjemlandet etter drapstrusler.


Diego Marin var leder for studentunionen i Colombia, da han ble truet på livet av sikkerhetspolitiet. I 2009 fikk han politisk asyl i Norge. Nå er han en optimistisk leder for Støttegruppen for fred i Colombia.


-  Mange toppledere, både for geriljabevegelsen og de paramilitære er enten drept eller arrestert. Det er ingen hemmelighet at de paramilitære langt på vei har gått myndighetenes ærend. Dermed er begge partene i konflikten svekket - et godt utgangspunkt for forhandlinger, mener Marin.


De paramilitære har ikke status som en politisk organisasjon, dermed kan de heller ikke være en del av forhandlingene.


- Men de har fortsatt stor innflytelse og må være en del av diskusjonen, ellers kan de hindre resultater, sier Marin.
Politisk massemord

Omfanget og antallet paramilitære grupper er ukjent, men der geriljagruppene har kjempet for bøndenes rettigheter til jord, har de paramilitære kjempet på godseiernes side.


Den forrige regjeringen ved Alvaro Uribe innledet arbeidet med å gi de paramilitære politisk status - en institusjonell legalisering av et samarbeid som allerede hadde vært der i mange år.


- Mange militære og flere av Uribes nærmeste rådgivere sitter nå i fengsel for dette samarbeidet. I Uribes regjering var alle som var mot hans visjon, å betrakte som geriljasoldater, sier Marin.


Colombia er det eneste landet i Latin-Amerika som er dømt for politisk massemord på grunn av forbindelsen til disse voldelige, paramilitære gruppene.

© Aftenposten

Flere saker:

Studentaktivister hyllet i 20 år

Studentaktivister hyllet i 20 år

Flere utdanningsinstitusjoner i Sør-Afrika er helt eller delvis stengt, eller under stort press fra studentdemonstranter. Med lang tradisjon for å dele ut priser til modige aktivister er Studentenes Fredspris i sitt jubileumsår fortsatt relevant.

SAIH søker kommunikasjonsrådgiver med teamlederansvar

SAIH søker kommunikasjonsrådgiver med teamlederansvar

SAIH er Norges største solidaritetsorganisasjon for studenter og akademikere. Vi jobber for at alle skal ha tilgang til god utdanning slik at de kan bidra til et mer rettferdig og inkluderende samfunn. Vi står bak kampanjer som Radi-Aid og Students At Risk.

SAIH søker kontroller / økonomirådgiver

SAIH søker kontroller / økonomirådgiver

Har du økonomibakgrunn og brenner for internasjonalt utviklingssamarbeid? Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) søker kontroller/økonomirådgiver til vårt sekretariat i Oslo.