Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense

Universitetet URACCAN jobber for å styrke urfolks- og afroetterkommeres rettigheter gjennom relevant utdanning, interkulturell kommunikasjon og likestilling.

(image)  URACCAN er den viktigste og mest fremtredende høyere utdanningsinstitusjonen på Den karibiske kysten. Da URACCAN ble opprettet som universitet i 1995, var SAIH en av få organisasjoner som trodde på urfolk og afroetterkommere på Den karibiske kystens evne til selv å utvikle relevant utdanning på egne premisser. På tross av sin unge alder, kjemper URACCAN allerede for å stille på lik linje med andre universiteter i landet og å oppnå internasjonal akkreditering. URACCAN er et desentralisert universitet som tilbyr undervisning der lokalbefolkningen bor.

Universitetet URACCAN jobber for å styrke urfolks- og afroetterkommeres rettigheter gjennom relevant utdanning, interkulturell kommunikasjon og likestilling.

SAIH samarbeid med URACCAN bidro til at:

  • Nicaraguas aller første utdanning innen mental helse på Licenciaturanivå (litt mer enn bachelor) ble ferdigstilt, et samarbeid mellom URACCAN og Høgskolen i Sør-Trøndelag.
  • Høgskolen i Oslo begynte å samarbeide med URACCAN om en master i interkulturell journalistikk.
  • URACCAN begynte å utvikle en mastergrad i interkulturell tospråklig utdanning, som det første i Mellom-Amerika og andre i Latin-Amerika.  
  • URACCAN kan satse på forskning, som styrker URACCANs rolle som en viktig bidragsyter i utformingen av de autonome regionenes utdannings-, helse- og jordfordelingspolitikk.

SAIH har også direkte samarbeid med studentorganisasjonen for å styrke studenters reelle deltakelse i utforming og gjennomføring av universitetets politikk og akademiske tilbud.

Samarbeidet er støttet av Norad gjennom programmet ”Interkulturell utdanning for urfolk og afroetterkommere i Nicaraguas autonome regioner”.

Flere saker:

Ledig stilling: Daglig leder i SAIH

Ledig stilling: Daglig leder i SAIH

Vil du være daglig leder i en solidaritetsbevegelse som brenner for lik rett til utdanning? Gjennom samarbeid med organisasjoner i Sør og nyskapende kampanjer, er SAIH en ledende stemme for studenters rettigheter, akademisk frihet og inkluderende høyere utdanning.

STILL TIL VALG I SAIH

STILL TIL VALG I SAIH

Kunne du tenke deg et verv i Norges største solidaritetsorganisasjon for studenter og akademikere? Her finner du alt du trenger å vite for å stille til valg i SAIH.

The global anti-gender movement

The global anti-gender movement

There is a global movement that are trying to hollow out LGBTI rights and are making efforts to eliminate critical knowledge on gender and sexuality diversity.