Fundación para la Autonomía y Desarrollo de la Costa Atlàntica de Nicaraua

FADCANIC samarbeider med SAIH om to prosjekter: Miljøskolen Wawashang som gir ungdom fra rurale områder formell utdanning innen bærekraftig ressursutnyttelse; og utdanning for ufaglærte lærere som gir urfolk og afroetterkommere bedre kvalitet på grunnutdanningen.

(image) Den dårlige grunnskoleutdanningen på Den karibiske kysten i Nicaragua skyldes blant annet stor mangel på kvalifiserte lærere. Lærerne rekrutteres ofte blant lokal ungdom som bare har gjennomført de første årene av grunnskolen. De har ikke forutsetninger for å gi undervisningen av god kvalitet. FADCANIC har hittil utdannet 650 lærere. Med dette gikk prosentandelen ufaglærte lærere ned fra 80 % i 1997 til 27 % i 2009 i RAAS, den sørlige regionen på Nicaraguas karibiske kyst. 92 % av alle de 650 uteksaminerte jobber i utdanningssystemet på Den karibiske kysten. De ufaglærte lærerne tar utdanningen i feriene sine og blir veiledet gjennom skoleåret i forhold til metoder og faglig tilnærming i flerkulturell kontekst. 70 prosent av deltakerne i lærerprosjektet er kvinner.

Den omfattende avskogingen av regnskogen i Nicaragua er skremmende. FADCANIC har siden 2003 bidratt til at lokal ungdom med tilgang til jord får formell utdanning i bærekraftig jord- og skogbruk. I tillegg til teknisk kunnskap, styrker miljøskolen ungdoms kvalifikasjoner på å leve i interkulturell kontekst, fremmer kjønnsspørsmål og søker å styrke hver enkeltelevs identitetsfølelse. Elevenes foreldre involveres i prosjektet slik at ungdommen får støtte når de kommer hjem i praksisperioder. Dette åpner opp for at ungdom i tidlig alder lettere kan ta lederroller i lokalsamfunn med store generasjons- og kjønnsforskjeller. Noen uker på skolen og noen uker hjemme gjør at studentene får kontinuerlig mulighet til å ta med praktiske utfordringer tilbake til skolen og samtidig bruke egen kreativitet til å finne løsninger som er tilpasset konteksten.

FADCANIC er en viktig bidragsyter til utdanning og utvikling på Den karibiske kysten i Nicaragua og har et nært samarbeid med universitetet URACCAN. Samarbeidet mellom SAIH og FADCANIC startet tidlig på 1990-tallet. Støtten går gjennom Norad under programmet ” Interkulturell utdanning for urfolk og afroetterkommere i Nicaraguas autonome regioner”.

Flere saker:

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Gjennom en rekke reklamer på sosiale medier for et falskt universitet, vil SAIH og NSO advare mot å gjøre høyere utdanning til en vare. – "University Inc." viser hvorfor høyere utdanning må prioriteres i norsk utviklingspolitikk, sier studentledere.

«Vi vet hva dere holder på med»

«Vi vet hva dere holder på med»

I Zambia er homofili straffbart med opptil 14 år i fengsel. Stephanie Roussouw i organisasjonen Transbantu forteller om en hverdag preget av trusler rettet mot organisasjonen og deres ansatte.

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

SAIHs partner Nomadesc i Colombia jobber med mennesker som på en eller annen måte er ofre for den politiske konflikten i landet. – Utdanning er et transformerende verktøy. I prosjektene våre har vi oppnådd at sektorer styrkes og myndiggjøres gjennom utdanning og forskning, sier Berenice Celeita, leder for menneskerettighetsorganisasjonen.