Et kritisk blikk på TV-aksjonen

SAIH mener at TV-aksjonen er med på å forsterke og opprettholde et unyansert bilde av Sør som bygger på en forenklet idé om utfordringer og utviklingen Sør står overfor.

(image) Resolusjon vedtatt på SAIHs årsmøte sent til NRK ved kringkastingssjef Hans Tore Bjerkaas og TV-aksjonsleder Kjetil Ørbeck:

Den 21. oktober ble årets TV-aksjon på NRK arrangert. TV-aksjonen var i år tildelt UNICEF, og pengene som kom inn går til barn berørt av hiv og aids i ulike deler av verden. SAIH synes temaet for årets TV-aksjon er en viktig og riktig problemstilling. På tross av dette ønsker vi å rette et kritisk blikk mot det bildet av Sør som NRK er med på å opprettholde gjennom sin formidling og markedsføring av TV-aksjonen, spesielt gjennom reklameinnslagene som har gått på TV i forkant av aksjonen.

I reklameinnslagene møter folkereportere barn rammet av hiv og aids, og det primære budskapet blir, som i så mange andre tilfeller, lidelse og fattigdom. De berørte av hiv og aids blir presentert som passive bistandsmottakere uten eget initiativ til endring. Det er hovedsaklig vestlige stemmer som formidler hvordan de berørte har det, og innslagene spiller på følelsesladede møter mellom den vestlige ”hjelperen” og det syke afrikanske barnet. Slik unngår NRK å gå inn i de strukturene og den politikken som bidrar til å opprettholde problemene. Det er derfor stor sannsynlighet for at norske seere sitter igjen med et bilde av at vestlig veldedighet til land i Sør er det som må til for å skape endring. Dette er ikke med på å fremme respekt for de som mottar pengene fra TV-aksjonen, eller innsikt i problematikken, og kan slik være til direkte hinder for langsiktig og vedvarende endring.

Tre av de største inntrykksformidlerne av situasjonen i Sør er mediene, bistandsorganisasjoner og akademia. Gjennom disse er Nord også aktører i utviklingen i Sør. Informasjonsarbeid og markedsføring fra bistandsorganisasjonene er en viktig kilde til kunnskap om Sør, og vi mener at denne informasjonen er en viktig faktor for våre holdninger til Sør. Disse holdningene påvirker avgjørelser innen politikk, næringsliv, handel og sågar feriereiser for folk flest, og det kan derfor være til direkte hinder for utvikling at bildene av Sør bygger på en forenklet idé om utfordringene og den utviklingen Sør står overfor.

SAIH mener at TV-aksjonen er et eksempel på dårlig journalistisk arbeid fra NRKs side fordi den er med på å forsterke og opprettholde et unyansert bilde av Sør. En FN-undersøkelse gjennomført i år viser at de fleste nordmenn tror situasjonen i land i Sør er mye verre enn den i virkeligheten er. Tatt i betraktning at lytter- og seerundersøkelser viser at store deler av publikum anser NRKs virksomhet som troverdig, mangfoldig og viktig er det alvorlig at NRK gjennom TV-aksjonen bidrar til å opprettholde disse misoppfatningene.

SAIH oppfordrer NRK til å være seg bevisst den sterke troverdigheten de har blant sitt publikum, og i neste års TV-aksjon vurdere hvordan kampanjen kan vinkles slik at den skaper empati og engasjement hos norske seere uten at mottakerne av TV-aksjonspengene blir framstilt som viljeløse og passive.

SAIH mener også at UNICEF som bistandsorganisasjon har et ansvar for det unyanserte bildet som blir formidlet gjennom TV-aksjonen.  SAIH oppfordrer både UNICEF og NRK til å aktivt bruke RORGs Vær Varsom-plakat med etiske normer for Nord/Sør-informasjon i Norge. http://www.rorg.no/Artikler/1333.html

Kopi sendt til: miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, UNICEF, Norges Idrettsforbund og Right to Play.

Flere saker:

Mot slutten for militærjuntaen i Myanmar

Mot slutten for militærjuntaen i Myanmar

For noen uker siden ble jeg kontaktet av en sentral kilde i Myanmar som fortalte at europeiske diplomater (inkludert norske) har vurdert å støtte militærets planer om nyvalg for å stabilisere landet. Min informant var sjokkert over denne viljen til å legitimere regimet, selv om det unektelig er i tråd med den realpolitiske pragmatismen som har preget responsen etter kuppet i 2021.