"Overvurderer NRKs påvirkning"

Les NRKs svar til SAIHs TV-aksjonskritikk i NyTid.

(Stod på trykk i NyTid 28. Mars)

(image) [Svar] SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) har på sitt årsmøte og i Ny Tid 22. februar oppfordret NRK og UNICEF til å vurdere hvordan TV-Aksjonens billedbruk i ”reklameinnslagene” og reportasjene med forlkereportere skaper ”misoppfatninger både om situasjonen i ulike land og om løsningene på utfordringene der”. De mener innslagenes billedspråk er et hinder for langsiktig utvikling i Afrika, noe som antagelig vil være å trekke NRKs påvirkningskraft noe langt. SAIH slår også fast at gjennom fokus på følelser og personlige bidrag blir politiske og strukturelle spørsmål ignorert i TV-aksjonen.

SAIH etterlyser diskusjoner rundt legemiddelindustriens patentsystemer, utdanning og hjernetyveri. De vil se bilder som ansvarliggjør legemiddelindustrien som hindrer tilgang på hiv/aids-medisiner gjennom høye medisinpriser og de vil se de tomme zambiske sykehusene uten leger og helsepersonell.

Nå er TV-aksjonens hensikt å samle inn penger fordi det er et gigantisk behov for hjelp, blant annet i Afrika. I det minste har aksjonen lykkes med dette. Etter vårt syn har vi lykkes med langt mer.

Det er fortjenestefullt av SAIH å holde et kritisk blikk på NRKs TV-aksjon, men det krever at kritikeren setter seg inn i de faktiske forhold, for eksempel ved å se sendingene for å gjøre seg kjent med innholdet. Gjennom syv timers direktesending, flere dokumentarer og en rekke andre innslag i forkant av innsamlingsaksjonen belyses Vestens svik mht Afrika og bekjempelsen av Hiv/Aids. TV-aksjonen har tatt opp ”de hvite elefantene”, dvs. sykehus og skoler som står som tomme skall fordi det ikke finnes penger til drift – eller fordi det ikke finnes kvalifisert personell på grunn av hjerneflukt til Vesten.  TV-aksjonen 2006 belyste Legemiddelindustrien generelle svik mot den tredje verden, behovet for billigere medisiner, en oppmyking av ”patenteriet”, behovet for skreddersydde medisiner for barn (Hiv/Aids), og det generelt urimelige ved at det for store diagnosegrupper i den tredje verden finnes enkle medisiner som ikke produseres fordi det ikke er lønnsomt.

Etter TV-aksjonen i 2006 kom Legemiddelindustrien med billigere og skreddersydde medisiner for barn. Dette ble også eksponert ved siste års aksjon. TV-aksjonen ønsker å vise hele bildet fra det tragiske og urettferdige, til håp og glede. Vi vil vise behovet for hjelp, og vi vil vise at hjelp nytter. Da må noen reportasjer ha som oppgave å løfte fram de lidelser verden skaper. Da må noen reportasjer vise hvordan disse lidelsene kan lindres. Da må noen reportasjer vise hva som er galt med strukturer og systemer. Hele tiden i det håp om at et kritisk blikk på dette fører til endringer blant de ansvarlige. Hele tiden med det formål at det bidraget du og jeg gir kan lindre noe den urettferdighet som ikke rammer deg selv. Det er dette TV-aksjonen etter beste evne forsøker å formilde. Vi ønsker å vise hele bildet, mens SAIH har konsentrert seg om en flik. Man ser ikke nødvendigvis bedre om man står for nært, bare mindre.

Egil Sundvor, Redaksjonssjef  Samfunnsredaksjonen NRK

Flere saker:

Mot slutten for militærjuntaen i Myanmar

Mot slutten for militærjuntaen i Myanmar

For noen uker siden ble jeg kontaktet av en sentral kilde i Myanmar som fortalte at europeiske diplomater (inkludert norske) har vurdert å støtte militærets planer om nyvalg for å stabilisere landet. Min informant var sjokkert over denne viljen til å legitimere regimet, selv om det unektelig er i tråd med den realpolitiske pragmatismen som har preget responsen etter kuppet i 2021.