Reder bruker "Apartheid-argumentasjon"

Rederiet Gearbulk transporter fosfat fra okkuperte Vest-Sahara, og sier at ”Det er andre som kjøper og selger fosfatet. Vi bare frakter det”. SAIH påpeker i et åpent brev at samme argumentasjon ble brukt av rederne som deltok i handelen med aparteid-regimet.

(image) Til
Gearbulk
v/Kristian Jebsen

Oslo/Bergen, 24. september 2009

Åpent brev: Vedrørende Gearbulks transporter av fosfat fra okkuperte Vest-Sahara

SAIH vil takke for oppklaringene angående Gearbulks fosfattransporter fra okkuperte Vest-Sahara. Samtidig vil vi gjerne få uttrykke vår bekymring knyttet til dette engasjementet.

Så lenge Marokko årlig tjener milliarder av dollar på handelen med fosfat fra Vest-Sahara, anser SAIH det som lite sannsynlig at okkupasjonen – og de alvorlige overgrepene mot saharawiene – vil ta slutt.

Marokko avviser å følge de inngåtte fredsavtalene for Vest-Sahara, og nekter å inngå i forhandlinger som respekterer saharawienes rett til selvbestemmelse. Fosfatindustrien i Vest-Sahara foregår dessuten i strid med ønskene og interessene til det saharawiske folk. I den situasjonen er det svært uetisk å støtte opp under okkupantens grunnløse suverenitetskrav og folkerettsstridige industri.

Dette er også grunnen til at norsk UD fraråder nettopp slike aktiviteter som Gearbulk driver med, nemlig økonomisk samkvem med Vest-Sahara.

I ditt svar til oss skriver du at deres selskaps fosfattransporter vil fortsette, at dere ikke har avtaler med noen i Vest-Sahara, og at dere utelukkende transporterer på vegne av en innkjøper på New Zealand. Uttalelsen minner om noe Gearbulk tidligere har ytret til NRK: ”Det er andre som kjøper og selger fosfatet. Vi bare frakter det”.

Vi vil gjøre oppmerksom på at nøyaktig samme argument ble benyttet av norske redere under apartheid-epoken i Sør-Afrika. SAIH var tungt involvert i sørafrikanernes frigjøringskamp, og også da hevdet norske redere at de ikke gjorde noe ulovlig ved å støtte det illegitime regimet i landet. Vi hadde håpet at erfaringen fra tilfeller som Sør-Afrika var at bedrifters samfunnsansvar strekker lenger enn til hva enkelte anser som lovlig.

Bedrifter må operere innenfor rammene av hva som er etisk forsvarlig. At noe ikke er forbudt i henhold til britisk lovgivning, betyr ikke at bedrifter bør la seg engasjere i det.

For hver last Gearbulk foretar, desto fattigere blir det saharawiske folk som eier fosfatet.

Saharawiene har, på grunn av Gearbulks transporter, blitt fratatt store deler av sine kollektive verdier. Dette er verdier som skulle bli brukt til å bygge Vest-Saharas fremtid. Og for hvert år Gearbulks transporter fortsetter, desto mindre blir sjansene for at saharawiene noen sinne vil oppnå selvstendighet.

Vi vil anmode Gearbulk innstendigst om å utvise samfunnsansvar ved å stanse alle videre transporter av fosfat fra de okkuperte områdene av Vest-Sahara, og å umiddelbart avbryte avtalene dere har for slike transporter, slik en rekke andre norske rederier har gjort.

Mvh,

Sigrun Espe,
leder i SAIH

__________________

 

Kjersti Hjort Lillegraven,
leder i SAIH-Bergen

___________________

Flere saker:

​Are you interested in an exchange year in Harare, Zimbabwe?​

​Are you interested in an exchange year in Harare, Zimbabwe?​

Are you interested in students’ rights, adventures and looking for relevant work experience? SAIH is recruiting two new exchange participants who would like to utilize their skills, fighting for student’s rights and academic freedom in Zimbabwe. Don’t miss this chance – apply within June 4 th.