Fortsetter fosfattransportene

Det delvis norskeide rederiet Gearbulk forteller til SAIH at de akter å fortsette sine transporter fra okkuperte Vest-Sahara.

SAIH protesterte mot handelen ved å sende et åpent brev til selskapet 24. september 2009, og anmodet rederiet om å umiddelbart avslutte transportene. Et krav som Krisian Jebsen avviser i sitt svar til SAIH.

(image) - I henhold til vår kontrakt fortsetter vi å foreta visse transporter fra Vest-Sahara til New Zealand, bekrefter styreleder i Gearbulk, Kristian Jebsen, i en epost til SAIH.

Rederiet, som er 60 % eid av Jebsen i Bergen, har transportert fosfat fra Vest-Sahara til New Zealand i en årrekke. Fosfathandelen bidrar til å legitimere og styrke den marokkanske okkupasjonen av Vest-Sahara.

– Jeg vil understreke at vi ikke gjør forretninger med parter i Vest-Sahara, og at vi ikke har slike kontrakter. Vårt oppdrag i denne sammenhengen gjøres på vegne av en langvarig forretningskontakt på New Zealand, og har inkludert transporter av fosfat fra Vest-Sahara til New Zealand. Vi legger vekt på å oppfylle våre kontrakter, skriver Jebsen til SAIH.  

Selskapet insisterer på at de følger “gjeldende lover og regler”.

– Det britiske utenriksdepartementet har uttalt at handel med den marokkanske okkupasjonsmakten i Vest-Sahara ikke er å anbefale, men at det heller ikke er forbudt, skriver Jebsen, som understreker at de ”deler FNs engasjement og partenes vilje til å medvirke i prosessen skal føre til en varig god løsning for befolkningen i Vest-Sahara”.

– For hver last Gearbulk foretar, desto fattigere blir det saharawiske folk som eier fosfatet. Saharawiene har, på grunn av Gearbulks transporter, blitt fratatt store deler av sine kollektive verdier. Dette er verdier som skulle bli brukt til å bygge Vest-Saharas fremtid. Og for hvert år Gearbulks transporter fortsetter, desto mindre blir sjansene for at saharawiene noen sinne vil oppnå selvstendighet, skrev SAIH til Gearbulk.

Flere saker: