Rapport om angrep på utdanning presentert i Oslo

Den siste versjonen av rapporten Education under Attack ble presentert i Oslo mandag 31.mai av Mark Richmond fra UNESCO.

http://www.unesco.no/nyheter/5-nyhet_utd/260-rapport-on-angrep-pa-utdanning-presentert-i-oslo

 Den viser at det dokumenteres økt bruk av vold og trusler mot skoler og universiteter verden over. Siden den første rapporten kom i 2007, har tilstanden forverret seg i blant annet Pakistan, Afghanistan, India og Thailand.

Last ned rapporten Education under Attack (2010)
Last ned rapporten Protecting Education from Attack (2010)
Last ned Speaking points for Secretary of State Ingrid Fiskaa
Last ned Mark Richmond fra UNESCOs presentasjon av rapporten
Last ned innlegget til Njål Høstmælingen, Director at the International Law and Policy Institute
Last ned innlegget til Anne Karine Nymoen National Union of Students in Norway
Les mer om saken hos unesco.org

Årsakene for denne type angrep er komplekse og svært ulike, ettersom utdanning og skolevesen spiller en viktig rolle i et lands generelle politiske situasjon. Det kan dreie seg om grupper som ser skolevesenet som et uttrykk for statlig politikk de er uenige i, eller myndigheter som vil legge lokk på ideer og impulser fra høyere utdanningsinstitusjoner. 

Utdanning for demokrati
Seminaret ble arrangert av Norad, Den norske UNESCO-kommisjonen, SAIH og NSU/StL. Leder for Den norske UNESCO-kommisjonen, Vigdis Lian, uttrykte bekymring over at skoler og universiteter blir systematiske mål for terrorhandlinger, og at elever, studenter og lærere utsettes for vold og trusler.

- Utdanning for alle er en rettighet, og også et viktig element i demokratibygging og utvikling, sa Lian. - Det økende trusselbildet mot en av de mest grunnleggende rettighetene er derfor en alvorlig trussel mot menneskerettigheten og mot ytringsfriheten.

Myrdet for å undervise
25.september 2006 ble 56 år gamle Safia Ama Jan skutt utenfor sitt eget hjem i Kandahar i Afghanistan. Den tidligere læreren hadde vært Director of Women’s Affairs i provinsen siden 2001, og hun hadde risikert livet ved å undervise jenter i Kandahar og kjempe for utdanningstilbud til alle jenter og kvinner i landet.

UNESCOs general-sekretær i 2006, Koïchiro Matsuura, fordømte drapet, og uttalte at Ama Jan ble myrdet fordi hun beskyttet kvinners rettigheter og utrettelig arbeidet for jenters rett til skolegang. Samme høst annonserte UNESCO at organisasjonen planlagte en rapport om vold mot utdanningspersonale, dedisert til Ama Jan.

Flere saker: