Krever et mer demokratisk campus

Studenter er ”passive demokrater”, sier ny rapport om studenter ved tre afrikanske universiteter. Forskerne mener det illustrerer at styresmakter og universiteter må jobbe mer for å dyrke frem demokratiske verdier i undervisning og studentliv på campus.

Les også:Ukens blogginnlegg - Studentliv sett fra Sør.

Hva tenker egentlig afrikanske studenter om demokrati? Det spør den ferske rapporten ”The University in Africa and Democratic Citizenship: Hothouse or training ground?”, utarbeidet for Higher Education Research and Advocacy Network (HERANA), og koordinert av Centre for Higher Education Transformation, Cape Town (CHET).

Studiet har undersøkt studenter ved tre afrikanske universiteter – University of Nairobi i Kenya, University of Cape Town i Sør-Afrika, og Universitetet i Dar es Salaam i Tanzania. Studentene ble spurt om sine demokratiske holdninger og atferd. Målet var å forstå mer av hvordan afrikanske universiteter bidrar til demokratiutvikling.

Studentene ble blant annet spurt i hvilken grad de mente demokrati var viktig, hvordan de oppfattet tilbudet av demokrati i landet sitt, hvor engasjerte de var i politikk, og om deres syn var på demokratisk konsolidering og regime endring.

Overraskende nok viste studiet at mesteparten av studentene ved ett av tre universitetene er "passive forpliktede demokrater». Men studien viste også at over 80% konsekvent er motstandere av ikke-demokratiske regimer, og at studentene er gjennomgående mer kritiske mot de politiske systemene de tilhører enn resten av befolkningen.

Kritiske til studentaktivisme
De siste to tiårene har vært preget av politiske overganger i flere afrikanske land – fra ettpartistat med autoritært styre til økonomisk og politisk liberalisme og demokratisk flerpartisystem.

Høyere utdanning er anerkjent som nøkkelen til politisk utvikling. Men til hvilken grad afrikanske universiteter stimulerer til demokratisering utover å produsere profesjoner, har blitt og er et uløst spørsmål, hevder HERANA.

Det er også kjent faktum at styrelsen ved afrikanske universiteter ofte har respondert svært negativt til studentaktivisme. Tilkalling av politiet, kriminalisering av studentledere eller stenging av campuser er velkjente midler. En annen alternativ strategi har vært å innlemme eller rekruttere studentledere inn i universitetets egne beslutningsprosesser.

Les også:Studentaktivister tiltalt for forræderi

“Dette illustrerer tydelig undergravingen av demokratiske prosesser”, hevder rapporten.

Et “drivhus” uten effekt
HERANA-rapporten konkluderer med at alle tre universitetene i undersøkelsen «ligner et drivhus, ved at de tilbyr et unikt miljø hvor bevissthet og kunnskap om politikk burde få blomstre. Men når studenten forlater universitetet, forsvinner lett drivhuseffekten."

Forskerne bak rapporten krever at afrikanske land må legge til rette for tydelig dialog mellom styresmakter, studentledere og fagpersoner og ledelse ved universitetene, for å skape et bedre utgangspunkt for studentutvikling basert på demokratiske verdier.

Man må også undersøke hvordan studenter og unge aktivisters deltakelse i de politiske reformasjonene i Nord-Afrika, for å forstå mer av studenters rolle i afrikanske demokratiseringsprosesser.

Les sammendrag av rapporten.

Kilder: University World News / HERANA 

Flere saker:

Spørsmål og svar om SAIH-tierne

Spørsmål og svar om SAIH-tierne

Tierne fra norske studenter er viktige bidrag til SAIH sitt arbeid for høyere utdanning, forskning og opplæring i det sørlige Afrika, Asia og Latin-Amerika.

HØSTSAMLING 2020

HØSTSAMLING 2020

11.-13. september er det tid for et av høstens høydepunkter, nemlig SAIHs Høstsamling. Velkommen til en helg fylt med faglig innhold, politisk skolering og mye moro.